Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? język francuski rozszerzony ? odpowiedzi do arkuszy

Egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym obejmował w roku 2014 9. zadań podzielonych na cztery części. Zdający mieli 120 minut, by odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 

Pierwsza część obejmowała dwa zadania. Polegała na przetwarzaniu tekstu przy zastosowaniu zmian struktur leksykalno-gramatycznych, stylu lub formy. Choć oba zostały poprawnie wykonane przez większość zdających, wyraźnie sprawiły pewien kłopot.

Na drugą część składało się tylko jedno zadanie, w którym maturzyści mieli stworzyć własną wypowiedź pisemną czyli przedstawienie swojej opinii lub poprawne zrelacjonowanie zdarzeń. Najlepiej została oceniona kompozycja oraz treść. Również bogactwo językowe maturzystów okazało się stać na wysokim poziomie, w przeciwieństwie do poprawności językowej, która została pozytywnie oceniania w niewiele ponad połowie prac.

Zadania czwarte, piąte i szóste dotyczyły rozumienia tekstu słuchanego. Czwarte, wyszukanie w teście odpowiednich informacji okazało się najłatwiejsze. Najwięcej trudności sprawiło piąte dotyczące określenia głównej myśli tekstu.

Ostatnią część tworzyły trzy zadania wymagające zrozumienia tekstu czytanego. Tu znów najmniej problemów maturzyści mieli z wyselekcjonowaniem potrzebnych informacji. Również zadanie ósme, rozpoznanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, okazało się dość proste. Najwięcej trudności sprawiło ostatnie zadanie dziewiąte, rozpoznawanie różnych struktur leksykalno-gramatycznych.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Barbara Granops, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook