matura historia muzyki (fot.freedigitalphotos.net)matura historia muzyki (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – historia muzyki rozszerzona – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z historii muzyki na poziomie rozszerzonym w 2014 roku składał się z 17 stron, do których dołączona była płyta z nagraniami. Zawierał 20 zadań, na rozwiązanie których przeznaczono 180 minut. Podzielony był na 3 części.

 

Część I za którą można było zdobyć 20 punktów składała się z 14 zadań testowych otwartych. Należało w niej określić zagadnienia typu prawda/fałsz, uzupełnić tabelę, udzielić krótkiej odpowiedzi na postawione pytania itp.

Przykładowe zadania polegały na:

  • wymienieniu dzieł Jana Sebastiana Bacha, w których występują wariacje ostinatowe;
  • przyporządkowaniu do tytuły utworu, nazwiska jego kompozytora oraz kierunku stylistycznego lub techniki;
  • uporządkowaniu chronologicznym kompozycji Fryderyka Chopina;
  • rozpoznaniu epoki, z której pochodzą przedstawione fragmenty zapisów nutowych;
  • rozpoznaniu na podstawie ilustracji nazwy instrumentu, kręgu kulturowego z jakiego pochodzi, oraz imienia bóstwa, z którego kultem był związany.

Część II egzaminu to analiza przykładów muzycznych umieszczonych na płycie. Za rozwiązanie tej części zdobyć można  było 10 punktów.

Część III to wypracowanie za 20 punktów. Należało w niej wybrać jeden z podanych tematów:

  1. Temat 1 : Przedstaw rozwój muzyki instrumentalnej w epoce klasycyzmu. Uwzględnij różnorodność gatunków i form muzycznych oraz ich przemiany w twórczości reprezentatywnych kompozytorów. W pracy możesz wykorzystać odpowiednie przykłady z II części arkusza.
  2. Temat 2: Scharakteryzuj twórczość Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz określ jej znaczenie w dziejach historii muzyki. Uwzględnij wpływ biografii na twórczość i kształtowanie się indywidualnego stylu kompozytora.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook