flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2010 ? hiszpański rozszerzony ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym składał się w 2010 roku z dwóch części: pierwsza zawierała 3 pytania i można było za nią zdobyć łącznie 23 punkty, w drugiej umieszczono 6 zadań o wartości 27 punktów. Na rozwiązywanie arkuszy można było przeznaczyć kolejno 120 i 70 minut.

 

Dwa pierwsze zadania dotyczyły stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Maturzyści musieli uzupełnić odpowiednimi słowami (w poprawnym czasie) luki w zdaniach. Zadanie 3. polegało na utworzeniu dłuższej wypowiedzi pisemnej (na 200-250 słów). Zdający mieli do wyboru jeden z trzech podanych tematów:

  • Zamiast czytać lektury szkolne, uczniowie coraz częściej oglądają ich filmowe adaptacje. Przedstaw w formie rozprawki zalety i wady poznawania dzieł literackich poprzez ich filmowe realizacje.
  • Napisz opowiadanie o wydarzeniu podczas wycieczki zagranicznej, które zmieniło Twoje stereotypowe wyobrażenia o mieszkańcach kraju, który zwiedziłeś/łaś.
  • Niedawno obejrzałeś wystawę o tematyce ekologicznej. Napisz recenzję tej wystawy, zwracając uwagę na jej walory artystyczne i aspekt edukacyjny.

Zadania 4., 5. oraz 6. miały sprawdzić rozumienie tekstu słuchanego. Pytania miały charakter testowy (należało oznaczyć, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, dopasować odpowiednie tytuły i zakreślić prawidłową odpowiedź). Nagrania dotyczyły kolejno: wywiadu z futurologiem Rayem Hammondem, pięciu krótkich legend związanych z różnymi miejscami w Madrycie oraz zbioru szafranu.

Następne trzy zadania sprawdzały rozumienie tekstu pisanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. W siódmym zadaniu trzeba było oznaczyć prawidłową odpowiedź, w ósmym dopasować zdania do odpowiednich przerw w tekście, zaś w ostatnim wstawić odpowiednie wyrazy.

 

Pobierz I część arkusza w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Pobierz II część arkusza w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook