flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2011 ? hiszpański rozszerzony ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2011 roku składał się z dwóch części. W pierwszej pojawiły się 3 zadania, w drugiej natomiast 6. Do zdobycia było kolejno 23 i 27 punktów. Na rozwiązanie matury zdający mogli przeznaczyć w sumie 190 minut.

 

Pierwsze i drugie zadanie miały sprawdzić znajomość oraz umiejętność zastosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Maturzyści musieli uzupełnić luki w zdaniach czasownikami w odpowiedniej formie gramatycznej oraz przekształcić słowa tak, aby otrzymać logiczne i poprawne zdania. W ostatnim zadaniu należało utworzyć wypowiedź pisemną na jeden z trzech podanych tematów:

  1. Napisz opowiadanie o zabawnym wydarzeniu na lotnisku, które wpłynęło na zmianę Twojego planu podróży.
  2. W Twojej szkole uczniowie przygotowali przedstawienie, w którym z humorem przedstawili różne wydarzenia z życia szkoły. Napisz recenzję tego przedstawienia, która zostanie zamieszczona w gazetce szkolnej.
  3. Młodzi ludzie z rozmaitych względów decydując się opuścić swoje miejsca zamieszkania i podjąć studia w innym regionie Polski. Napisz rozprawkę przedstawiającą zalety i wady takiej decyzji.

Pytania w drugiej części arkusza składały się z słuchania (wypowiedzi dotyczyły kolejno ciemnej strony globalnej sieci, informacji radiowych oraz wywiadu z Arturem Gilem o jego wyprawie). Kolejne trzy zadania (7-9) miały sprawdzić rozumienie tekstu pisanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. Zdający musieli udzielić prawidłowych odpowiedzi do pytań, dotyczących tekstu bądź poprawnie uzupełnić lukę w zdaniu.

 

Pobierz I część arkusza w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Pobierz II część arkusza w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook