Kierunek studiów Etnolingwistyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Etnolingiwistyka

Studia umożliwiają uzyskanie ogólnej wiedzy o zjawiskach kulturowych wybranego regionu oraz opanowanie przynajmniej dwóch języków.

 

Opis kierunku

Na kierunku prowadzona jest nauka między innymi takich języków jak: amharski, arabski, chiński, hiszpański, koreański, łotewski, portugalski, suahili, szwedzki, tajlandzki, wietnamski, nowogrecki. W trakcie nauki studenci uczęszczają na lektoraty języka rosyjskiego i angielskiego. Ponadto dokonują wyboru trzeciego języka obowiązkowego (może być nim język indoeuropejski bądź pozaeuropejski). Nauka języków obcych prowadzona jest intensywnie i na wysokim poziomie.

 

Idealny kandydat

Na studia powinny iść osoby zafascynowane kulturą innych krajów do tego stopnia aby pogłębiać wiedzę nie tylko o historii ale także o języku.

Cechy charakteryzujące idealnego kandydata to łatwość nauki języków obcych, otwartość na kulturę innych krajów oraz poszanowanie kultury i historii innych ludzi.

 

Rekrutacja

Etnolingwistykę można studiować tylko na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium).

Podczas rekrutacji pod uwagę brane jest świadectwo dojrzałości. Punkty wyliczane są z dwóch przedmiotów. Pierwszy przedmiot obowiązkowy (poziom rozszerzony): język obcy nowożytny. Drugi przedmiot obowiązkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: drugi język obcy nowożytny, matematyka, język ojczysty mniejszości narodowych, historia, geografia.

 

Program zajęć

Najczęściej wykładane przedmioty: wstęp do językoznawstwa, wstęp do etnologii i antropologii kulturowej, filozofia kultury, filozofia języka, logika matematyczna i semiotyka logiczna, socjolingwistyka, wstęp do informatyki, oprogramowanie użytkowe, praktyczna nauka języka specjalizacyjnego, kultura odpowiedniego obszaru językowego z elementami literatury, historia i geografia odpowiedniego obszaru językowego, różne aspekty technologii i terapii mowy, lingwistyka matematyczna.

 

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe moduły specjalizacyjne:

  • dydaktyczny,
  • translatologiczny,
  • dziennikarski,
  • ekonomiczny,
  • lingwistyka formalna,
  • nauka o informacji i informatyka,
  • teoria języka, technologia i terapia mowy.

 

Rynek pracy

Absolwenci Etnolingwistyki są przygotowani do pracy wszędzie tam, gdzie zarządzanie wspomagane jest nowoczesnymi środkami teleinformatycznymi oraz dobrą znajomością kilku języków obcych, między innymi w ośrodkach przetwarzania informacji, bankach, firmach przemysłowo-handlowych.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook