matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2008 ? informatyka rozszerzona ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki rozszerzonej w 2008r. składał się z dwóch części. Pierwsza ? pisemna ? składała się z 3 zadań, które należało rozwiązać bez użycia komputera. Na ich wykonanie maturzyści mieli 90 minut, a do zdobycia 40 punktów. Druga ? praktyczna ? trwała 150 minut i polegała na rozwiązaniu 3 zadań z użyciem komputera. Maksymalnie można było uzyskać za nie 60 punktów.

Część pisemna sprawdzała wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • potęg – w zadaniu 1 na podstawie danych należało podać 16 pierwszych wyrazów ciągu oraz podać w wybranej przez siebie notacji dwa algorytmy, które spełniają podane warunki.
  • algorytmu rekurencyjnego – zadanie 2 sprawdzało znajomość różnych sposobów jego zapisu, umiejętność wyodrębniania kolejnych parametrów wywołań tego algorytmu oraz zdolność tworzenia własnego algorytmu.
  • komputerowej reprezentacji znaków, liczb, testów i obrazów, wiedzy na temat roli, funkcji i zasady działania sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz znajomości metod szyfrowania informacji. To sprawdzało ostatnie polecenie.

Do części praktycznej dołączony był nośnik z danymi niezbędnymi do wykonania poleceń.

  • Zadanie 4 dotyczyło głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Należało na podstawie podanych informacji obliczyć między innymi, ile głosów łącznie otrzymał każdy komitet oraz w których okręgach łącznie na wszystkie komitety oddano najmniej i najwięcej głosów. Ponadto abiturienci musieli wykonać wykres prezentujący procentowy rozkład liczby głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze.
  • Następne zadanie dotyczyło haseł tworzonych przez bank dla swoich klientów. Maturzyści musieli wykazać się umiejętnością tworzenia zestawień wyników, wykorzystywania konstrukcji algorytmicznych i klasycznych algorytmów do rozwiązywania problemów oraz dobierania struktur danych do przetwarzanych informacji.
  • W zadaniu 6, korzystając z podanych informacji z rejestru samochodów, należało podać między innymi, ilu właścicieli samochodów miało co najmniej jeden wypadek, imię i nazwisko właściciela, któremu wypłacono największą kwotę odszkodowania, oraz sumy odszkodowań, jakie wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe w latach 2006-2007. Zadanie to sprawdzało umiejętność projektowania i tworzenia struktury bazy danych oraz stosowania metod wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnych bazach danych.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Część 1 (pobierz plik PDF)
Część 2 (pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook