Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2015 – biologia rozszerzona – arkusze maturalne

Matura z biologii składała się z 22 zadań. Na ich wykonanie uczniowie mieli 180 minut. Maksymalnie można było zdobyć 60 punktów.

Zadanie 1 składało się z kilku poleceń. Należało je wykonać na podstawie dołączonej tabelki, która pokazywała występowanie danych cech u przedstawicieli wybranych gatunków strunowców, oraz na podstawie drzewa filogenetycznego.

W następnym poleceniu, na podstawie opisanego doświadczenia, trzeba było przedstawić przyczyny zmian radioaktywności szorstkiej siateczki śródplazmatycznej oraz aparatu Golgiego.

Zadanie 3 dotyczyło wysiłku fizycznego oraz procesów, jakie zachodzą w organizmie człowieka. Należało określić, czy podane w tabeli zdania trafnie przyporządkowują zmiany w pracy komórek, narządów i układów do procesów fizjologicznych człowieka wykonującego pracę fizyczną w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.

Kolejne zadanie składało się z 6 poleceń i dotyczyło mitochondriów i chloroplastów. Należało m.in. podać jeden argument na rzecz ich endosymbiotycznego pochodzenia, czy wyjaśnić, dlaczego zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do zatrzymania w nich syntezy ATP.

Następnie maturzyści musieli sobie poradzić z trzema poleceniami w zadaniu 5, które dotyczyły obiegu azotu w przyrodzie. Zadanie 6 dotyczyło zapalenia wątroby typu B oraz metod diagnostycznych. Trzeba było np. określić, które hasła propagujące szczepienia przeciw wirusowi HBV zawierają prawdziwe informacje.

Następne polecenie dotyczyło doświadczenia wykonywanego na skrętnicy ? nitkowatym glonie, który zawiera skręcony chloroplast. W zadaniu 8 należało wykazać się wiedzą na temat półpasożytu, jakim jest jemioła. W następnym zadaniu maturzyści musieli wykonać cztery polecenia na podstawie schematu, który przedstawiał wartości ciśnień parcjalnych (prężności) gazów oddechowych w powietrzu atmosferycznym, w pęcherzykach płucnych oraz we krwi naczyń krwionośnych.

W poleceniu 10 należało uzupełnić tabelkę, wpisując w odpowiednie miejsca właściwe rodzaje odporności warunkowanej przez wymienione w tabeli cząsteczki i komórki. W zadaniu 11 trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu układu nerwowego człowieka, natomiast w 12 ? z zakresu genetyki. W następnym poleceniu należało zaznaczyć właściwe dokończenie zdania: ?Po podaniu metyraponu u pacjentów z niedoczynnością kortykotropową przysadki ?? .

W zadaniu 14 uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu mechanizmu widzenia i funkcjonowania gałki ocznej człowieka. Następne polecenie było na temat rośliny ? wilca ziemniaczanego. Natomiast zadanie 16 dotyczyło doświadczenia, które badało intensywność zachodzenia pewnego procesu w liściu wybranej rośliny. W zadaniu 17 trzeba było opisać wynik przedstawionego doświadczenia oraz możliwą przyczynę, korzystając z informacji podanych w tekście.

Następne zadanie składało się z kilku poleceń, które dotyczyły groszku pachnącego i dziedziczenia konkretnych kolorów kwiatów: białego i różowego. Zadanie 19 sprawdzało wiedzę z zakresu cząsteczek insuliny, ich budowy i właściwości.

Polecenie 20 bazowało na doświadczeniu, które dotyczyło niszy ekologicznej wybranych gatunków. W następnym zadaniu, korzystając z podanych informacji, trzeba było m.in. określić zależność między dwoma podanymi gatunkami.

Ostatnie zadanie dotyczyło zagrożonych gatunków ? szympansów w rezerwacie Gombe w Tanzanii.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook