Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2015 – geografia rozszerzona – arkusze maturalne

Matura z geografii składała się z 35 zadań. Na ich wykonanie uczniowie mieli 180 minut, a maksymalnie mogli uzyskać 60 punktów.

Pierwsze siedem zadań należało wykonać w oparciu o dołączoną mapę fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Trzeba było np. podać dwa skutki dla środowiska geograficznego, wynikające z głębinowej eksploatacji rud cynku i ołowiu lub wykorzystywania tych rud w hutnictwie w rejonie Bukowna, oraz ocenić czy układ sieci transportu w rejonie Olkusza jest korzystny dla mieszkańców tego miasta lub jego rozwoju gospodarczego.

Zadanie 8 należało wykonać w oparciu o fotografię nadmorskiej miejscowości Boyardville we Francji. W następnym poleceniu trzeba było przyporządkować każdemu opisowi położenia geograficznego stacji meteorologicznej właściwy klimatogram. Zadanie 10 składało się z kilku poleceń i sprawdzało umiejętność odczytywania siatki kartograficznej.

Polecenie 11 oparte było na dołączonej mapie świata i zaznaczonych na niej elementach. W kolejnym zadaniu trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu zlodowaceń plejstoceńskich w Europie. Polecenie 13 należało wykonać w oparciu o dołączone mapy Polski i profil terenu. Zadanie 14 dotyczyło klimatu Polski i jego zróżnicowanego uwarunkowania.

W poleceniu 16 trzeba było dopasować skamieniałości zwierząt do podanych fotografii i okresów/epok oraz określić, w oparciu o przekrój geologiczny, czy podane zdania są prawdziwe. Następne zadanie dotyczyło jednego z polskich jezior. W 18 poleceniu trzeba było odczytać zdjęcia satelitarne przedstawiające ujściowe odcinki wybranych rzek na świecie. W zadaniu 19 należało się wykazać znajomością mapy Europy i stolic państw.

Polecenie 20 trzeba było wykonać w oparciu o mapę przedstawiającą gęstość zaludnienia Afryki. W następnym zadaniu uczniowie musieli się wykazać wiedzą z zakresu procesów urbanizacji, a w 22 ? wiedzą z zakresu państw świata, stolic i religii.

W zadaniu 23 należało poprawnie odczytać tabelkę przedstawiającą strukturę pracujących w Niemczech, Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii według rodzajów działalności w 2010 roku, a w zadaniu 24 ? poprawnie odczytać wykresy przedstawiające strukturę wieku i płci ludności Japonii oraz Polski w 2012 roku.

W następnym poleceniu maturzyści musieli podać dwie przyczyny zmian w urodzeniach dzieci przez kobiety w wieku 20?24 lat w roku 2012 w porównaniu z rokiem 1990. Zadanie 26 polegało na podaniu – w oparciu o załączoną tabelkę – dwóch argumentów, że warunki środowiska przyrodniczego wpływają na strukturę produkcji przemysłowej. W następnym zadaniu trzeba było wykazać trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.

Polecenie 28 dotyczyło zakładów przemysłowych w Polsce i przyczyn ich ulokowania. W następnym zadaniu trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu opadów atmosferycznych i skutków ich braku. Polecenia 30-33 dotyczyły różnorodnych aspektów rolnictwa i hodowli w Polsce.

W przedostatnim zadaniu trzeba było wykazać się wiedzą na temat społeczeństwa i ekonomii Norwegii i Kataru, a w poleceniu 35 ? wiedzą na temat handlu zagranicznego Japonii.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook