flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2008 ? hiszpański rozszerzony ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2008 roku składał się z dwóch części. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać maksymalnie 50 punktów (23 i 27). Na udzielenie odpowiedzi zdający mieli 120 minut w pierwszej części i 70 minut w drugiej.

W pierwszej części na sześciu stronach umieszczono 3 pytania. Pierwsze dwa zadania polegały na zastosowaniu struktur leksykalno-gramatycznych, natomiast w ostatnim zadaniu należało wypowiedzieć się na jeden z trzech podanych tematów:

  1. Opisz osobę, która w dzieciństwie była dla Ciebie autorytetem wyjaśniając, czym Ci zaimponowała.
  2. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz argumenty za i przeciw korzystaniu z metod medycyny niekonwencjonalnej.
  3. Napisz opowiadanie, które potwierdziłoby słuszność hiszpańskiego przysłowia: Por un mal chiste, un buen amigo perdiste.

Druga część składała się z siedmiu stron, na których zamieszczono pięć zadań. W zadaniach 4-6 maturzyści musieli wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu. Pytania dotyczyły kolejno: wywiadu z hiszpańską aktorką, sześciu krótkich informacji radiowych i fragmentu opowiadania.

W zadaniach 7-9 należano zrozumieć tekst czytany i rozpoznać struktury leksykalno-gramatyczne. Pytania te dotyczyły: wyższości bezużytecznych prezentów nad tymi użytecznymi, hiszpańskich rodzin w XXI wieku oraz katalońskiego osła.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Część I (pobierz plik PDF)
Część II (pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook