Matura z geografii(fot.freedigitalphotos.net)Matura z geografii(fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z geografii?

Od 2015 roku można zdawać geografię jako przedmiot obowiązkowy bądź jako przedmiot dodatkowy i tylko na poziomie rozszerzonym.  Dowiedz się, jak wygląda arkusz egzaminacyjny i jak przebiega nowa matura z geografii! 

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Za rozwiązanie arkusza możesz uzyskać maksymalnie 70 punktów. Dla tego przedmiotu nie określono progu zaliczenia, co oznacza, że wynik nie ma żadnego wpływu na zdanie matury. Podczas trwania egzaminu możesz korzystać z: kalkulatora, lupy i linijki.

Arkusz

Arkusz maturalny z geografii zawiera około 50 zadań. Przy każdym poleceniu znajduje się informacja o tym, ile można zdobyć maksymalnie punktów za udzielenie poprawnej odpowiedzi.

Zadania na egzaminie:

  • są różnorodne ? wymagają znajomości zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych;
  • mają zróżnicowany poziom trudności;
  • mogą mieć różną formę ? testu bądź pytania otwartego;
  • wymagają umiejętności uzupełniania schematów i wykonywania obliczeń;
  • sprawdzają umiejętności analizowania, rozumowania, argumentowania, wnioskowania;
  • wymagają wiedzy na temat aktualnych wydarzeń z Polski i ze świata;
  • wymagają umiejętności nawiązania do innych dziedzin nauki, m.in. chemii, biologii i fizyki;
  • mogą odnosić się do, zamieszczonych w arkuszu, map, fragmentów artykułów, wykresów, schematów itd.

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w zadaniu zamkniętym możesz otrzymać zwykle 1 punkt, zaś w pytaniu otwartym ? do 2-3 punktów. Egzaminator ma obowiązek przyznawać tylko pełne punkty.
 

Pobierz informator w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook