Matura z matematyki(fot.freedigitalphotos.net)Matura z matematyki(fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z matematyki (rozszerzenie)?

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym obejmuje około 15 pytań ? kilka zamkniętych i otwartych zadań. Na rozwiązanie egzaminu masz 180 minut. Za wszystkie zadania możesz otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym może być zdawany jako wybrany przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy. W przypadku tego egzaminu nie określono żadnego progu zdawalności, co oznacza, że bez względu na wynik, matura będzie zdana, należy jedynie do niej podejść.

Zadania na poziomie rozszerzonym mają sprawdzić, w jakim stopniu opanowałeś ogólne wymagania podstawy programowej. Za sprawą zmian ? od 2015 roku ? jest znacznie mniej skomplikowanych zadań z algorytmami, za to więcej pytań wymagających rozumienia terminów związanych z matematyką oraz takich, które mają sprawdzić umiejętność wybierania odpowiednich strategii matematycznych do różnych warunków.

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego zawiera trzy grupy zadań:

  • I grupa ? zadania zamknięte, tj. wielokrotnego wyboru. W tym przypadku ma turzyści mają cztery odpowiedzi do wyboru, z czego tylko jedna jest poprawna. Za każda zadanie z tej grupy można otrzymać 0 (za złą odpowiedź) lub 1 punkt (za dobrą odpowiedź).
  • II grupa ? zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. W tych pytaniach  maturzyści muszą krótko uzasadnić swoją odpowiedź. W zależności od zadania można otrzyma 0-2, 0-3 lub 0-4 punkty. W przypadku zadania kodowanych ? zdający muszą podać wymagany wynik w odpowiedniej tabeli.
  • III grupa ? zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają od maturzystów umiejętności rozumowania i odpowiedniego wybierania strategii matematycznych do zróżnicowanych warunków. Za rozwiązania można otrzymać 0-5, 0-6 lub 0-7 punktów.

 

Pobierz informator w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook