Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2015 – polski rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składał się z jednego polecenia ? należało napisać wypracowanie na wybrany temat. Abiturienci mieli na to 180 minut. Maksymalnie można było uzyskać 40 punktów.

Egzamin sprawdzał umiejętność interpretacji tekstu, analizy porównawczej i tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. Maturzyści, którzy wybrali pierwszy temat, musieli napisać wypowiedź argumentacyjną związaną z dołączonym fragmentem tekstu Umberto Eco. W drugim temacie należało dokonać interpretacji porównawczej dwóch tekstów poetyckich.

Uczniowie najwięcej problemów ? bez względu na wybrany temat ? mieli z odczytywaniem sensu (jawnego i ukrytego) podanych utworów. Trudności przysporzyło również zachowanie poprawności językowej ? maturzyści mieli problemy z wykorzystywaniem związków frazeologicznych, stosowaniem poprawnych form odmiany wyrazów, a także ze znakami interpunkcyjnymi i ortografią.

Większość abiturientów nie miało trudności w stworzeniu spójnego tekstu oraz z wykorzystaniem oficjalnej i nieoficjalnej polszczyzny.

Z tą maturą jest tak, że jeśli ktoś ma jakiś kontakt z literaturą i umie nieźle pisać, to bez problemu sobie poradzi. Tematy na tej maturze były dla mnie proste ? ocenia Martyna ? Warto jednak zdać się na siebie w przygotowaniach do tej matury, nie na nauczycieli.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook