matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOS-u w pigułce ? porady, zasady i punktacja

 

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie to znajomość zagadnień obejmujących przedmiot oraz posiadanie ogólnej wiedzy. Dlatego już teraz warto poświęcić czas nie tylko na naukę pojęć i kodeksów, ale również na czytanie prasy i oglądanie serwisów informacyjnych. Pomoże Wam to rozeznać się w otaczającym Was świecie.

 

Egzamin podstawowy ? bez wiedzy ani rusz

Matura z WOS na poziomie podstawowym trwa 120 minut. W arkuszu znajdują się pytania testowe, ale również te wymagające krótszej, bądź dłuższej odpowiedzi. Od ucznia egzaminatorzy wymagają znajomości kluczowych pojęć, wydarzeń i dokumentów. Arkusz zawiera około 30 pytań. Ich liczba co roku ulega zmianie, nie ma stałej ilości. Pytań zamkniętych jest w tekście niewiele, zdarza się, że wcale ich nie ma. Większość poleceń wymaga wstawienia słowa, bądź nazwiska, ustalenia prawdy i fałszu, podkreślenia oraz wyliczenia argumentów. Na poziomie podstawowym ostatnie zadanie polega na uzasadnieniu danej tezy lub określeniu swojego stanowiska. Dłuższa wypowiedź jest najwyżej punktowana ze wszystkich poleceń.

 

Egzamin rozszerzony ? czym się wyróżnia?

Na rozwiązanie wszystkich poleceń z arkusza rozszerzonego maturzyści mają 180 minut. To dosyć dużo czasu na udzielenie poprawnych odpowiedzi oraz stworzenie wypracowania. Na tym poziomie ważna jest znajomość tematyki podstawowej, dodatkowych zagadnień ze standardu oraz umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnej w praktyce. Arkusz zawiera około 20 pytań, przy czym z każdym rocznikiem ich konkretna liczba ulega zmianie. Część pierwsza to zestaw pytań testowych, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Jest ich ponad dziesięć. Do analizy źródeł zalicza się mniej więcej pięć poleceń wymagających konkretnej i spójnej wypowiedzi. Ostatnie polecenie to zawsze wypracowanie, które jest najwyżej punktowane.

 

Kilka porad dla maturzystów

Pamiętajcie o tym, aby dokładnie przeczytać polecenia. Egzaminatorzy będą od Was wymagać dokładnej czynności, np. określenia, bądź oceny. Skupcie się na konkretach. Długie zdania, które nic nie wnoszą, zajmują tylko czas i miejsce na papierze. Przed napisaniem dłuższej wypowiedzi zastanówcie się, jaką formę ma ona przybrać. Pomoże Wam to schematycznie i jasno wyrazić myśli.

Warto również przejrzeć arkusze z poprzednich lat (są dostępne u nas na stronie: arkusze matura WOS). Schemat tworzenia testu jest podobny.

 

Zasady punktowania

Warto pamiętać, że punktacja na egzaminach jest różna. Na poziomie podstawowym za rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mogą zyskać 100 punktów. Poziom rozszerzony obejmuje analizę źródeł i stworzenie pisemnej wypowiedzi. Za poprawne odpowiedzi i dobre wypracowanie można zdobyć 50 punktów. Na zaliczenie egzaminu maturalnego uczeń musi uzyskać: z poziomu podstawowego powyżej 30 punktów, z poziomu rozszerzonego powyżej 15. Zadania punktowane są od 1 do 7 punktów, w zależności od trudności źródła i ilości poleceń. Najwięcej punktów można zdobyć za część pisemną. Na poziomie podstawowym tekst własny oceniany jest na 15, zaś na poziomie rozszerzonym na 20 punktów.

 

Katarzyna Kujawa

 

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook