matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2015 – historia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Matura z historii na poziomie rozszerzonym składała się z 22 zadań, na których wykonanie maturzyści mieli 180 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50.

Arkusz sprawdzał wiedzę z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej i kultury na przestrzeni wszystkich epok oraz umiejętność pisania wypracowania na jeden z pięciu tematów.

Jakie zadania były najłatwiejsze?

Maturzyści poradzili sobie z zadaniem 1, w którym musieli wybrać, które miejsca na mapie są opisane w tekstach oraz wyjaśnić, jaki był wpływ warunków naturalnych na lokalizację opisanych obiektów. Łatwe okazało się również polecenie 2, w którym na podstawie dwóch tekstów źródłowych należało określić, który z opisanych polityków postępował zgodnie z zasadami przedstawionymi w pierwszym źródle i uzasadnić wybór. Problemów nie sprawiło także zadanie 10, w którym należało na podstawie tekstu określić, jakie elementy mentalności XVIII-wiecznego społeczeństwa rosyjskiego, według autora tekstu, pomogły w walce z ospą, a jakie ? przeszkodziły w walce z dżumą oraz uzasadnić swój wybór.

Co przysporzyło maturzystom najwięcej problemów?

Trudne okazało się natomiast polecenie 15, w którym należało podać stosowaną w historiografii nazwę odezwy, której dotyczyły oba źródła oraz określić, czy wymowa ideowa rysunku satyrycznego  jest zbieżna z wyrażoną w drugim źródle opinią o decyzji władz niemieckich i austriackich z 1916r. Problemy sprawiło także zadanie 20, w którym uczniowie musieli udowodnić, że źródło 2 świadczy o kontynuacji polityki, którą obrazuje źródło 1. Trudności przysporzyło także napisanie wypracowania, które wymagało wykazania się obszerną wiedzą z danej tematyki i okresu.

Opinie samych maturzystów:

Uczyłam się dużo do tej matury i jestem z niej zadowolona. Niektóre zagadnienia były dla mnie trudne, ale bardzo dobrze pracowało mi się na źródłach. Włożyłam też dużo pracy w wypracowanie, ale wybrałam sobie fajny temat, więc przyjemnie mi się pisało. Dużym ułatwieniem jest ten podział tematów na epoki. Wystarczy, że bardzo dobrze nauczysz się z jednej i jesteś w stanie napisać świetne wypracowanie – twierdzi Weronika, tegoroczna maturzystka.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook