Ranking 5 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z historii i WOSu (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)Ranking 5 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z historii i WOSu (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Jak wygląda matura z historii

Od roku 2015 matura wygląda trochę inaczej. Tutaj dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z historii, zapraszamy do lektury!

Obecnie matura z historii może być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym i tylko jako przedmiot dodatkowy. Egzamin ma formę pisemną. Zdający mają 180 minut na rozwiązanie całego arkusza. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Podobnie jak i w przypadku innych przedmiotów dodatkowych ? wyniki z tego egzaminu nie mają żadnego wpływu na całościowe zdanie matury.

Arkusz egzaminacyjny składa się z około 30 pytań. Przy każdym zadaniu można znaleźć informację odnośnie tego, ile można zdobyć maksymalnie punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

Zdania na egzaminie:

  • są różnorodne ? mogą dotyczyć zagadnień ogólnych bądź szczegółowych;
  • sprawdzają różne umiejętności, takie jak np. analizowanie, porównywanie, selekcjonowanie informacji, wnioskowanie itd.;
  • mają zróżnicowany poziom trudności;
  • mogą mieć różną formę ? testu bądź pytania otwartego;
  • odnoszą się do różnorakich materiałów wydrukowanych w arkuszu, np. tabel, tekstów, map, rysunków, ilustracji, wykresów itd.;
  • dotyczą 5 epok historycznych ? starożytności, średniowiecza, dziejów nowożytnych, wieku XIX i wieku XX ? historii Polski, historii politycznej, społeczno-gospodarczej, historii kultury oraz historii powszechnej.

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w zadaniach testowych możesz otrzymać 1 punkt, zaś w pytaniu otwartym ? maksymalnie 3 punkty. Egzaminator ma obowiązek przyznawać tylko pełne punkty.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook