Matura Angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z angielskiego (rozszerzenie)

W 2015 roku zaszły ostatnie zmiany dotyczące egzaminu dojrzałości. Dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym!

Zadania można podzielić na cztery kategorie. W pierwszych kilku (3-4) zadaniach maturzysta musi wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu. Zdający odsłuchują dwukrotnie nagranie z tekstami (monolog, dialog, wywiad itd.) przeczytanymi przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Czas trwania nagrania wynosi około 25 minut. Za każdą dobrą odpowiedź maturzysta otrzyma 1 punkt.

Następne zadania polegają na rozumieniu tekstów pisanych. Łączna długość zamieszczonych tekstów wynosi około 1300-1600 słów. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Kolejne zadania mają sprawdzić znajomość leksykalno-gramatycznych środków językowych zdającego. Maturzysta musi zaznaczyć poprawny wyraz/wyrazy. Za każdą odpowiedź można zyskać 1 punkt. Zadania mogą polegać nie tylko na wyborze dobrej odpowiedzi ale także na parafrazowaniu zdań, słowotwórstwu, tłumaczeniu, układaniu wyrazów w odpowiedniej kolejności itd.

Ostatnie zadanie polega na napisaniu tekstu argumentacyjnego (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny). W poleceniu zostaną wyszczególnione elementy, które ów tekst powinien zawierać (opis, argumentacja itd). Tekst powinien mieć 200-250 słów. Za tę część można otrzymać maksymalnie 13 punktów, oceniający bierze pod uwagę treść, logikę wypowiedzi, bogactwo środków językowych oraz ich poprawność.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook