Matura Angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z angielskiego (egzamin ustny)

Jednym z obowiązkowych egzaminów maturalnych jest egzamin ustny z języka obcego nowożytnego. Większość zdających decyduje się na język angielski.

Część ustna egzaminu z języka angielskiego nie ma określonego poziomu, co oznacza, że nie ma podziału na podstawę i rozszerzenie, wszyscy maturzyści zdają egzamin na tym samym poziomie. Z racji tego, że jest to egzamin obowiązkowy, należy uzyskać z niego co najmniej 30%.

Całość trwa około 15 minut. Podczas których maturzysta musi nawiązać wstępną rozmowę z komisją, a następnie odegrać z jednym z członków dialog, opisać ilustrację i odpowiedzieć na trzy pytania oraz udzielić wypowiedzi na podany temat i odpowiedzieć jeszcze na dwa pytania.

Egzamin na formę rozmowy z jednym z członków dwuosobowej komisji. Druga osoba nie bierze czynnego udział w rozmowie, tylko się przysłuchuje.

Po wejściu do sali maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny, który składa się z trzech pytań. Zdający nie ma żadnego dodatkowego czasu na zapoznanie się ze wszystkimi pytaniami. Po wybraniu zestawu, rozpoczyna się rozmowa wstępna, która powinna trwać około 2 minut. Rozmowa ta polega na zadaniu kilku pytań przez osobę egzaminującą, aby maturzysta nieco oswoił się z stresującą sytuacją. Następnie zdający ma 4 minuty, aby zapoznać się z pierwszym zadaniem. W tym zadaniu należy odegrać z egzaminatorem wskazane w treści role. Maturzysta zwykle ma wcielić się w postać nastolatka bądź osoby, która musi poradzić sobie w sytuacjach, w jakich zdający może znaleźć się w przyszłości. W rozmowie maturzysta musi poruszyć cztery kwestie zamieszczone w poleceniu i rozwinąć je.

W kolejnym zadaniu zdający musi opisać zamieszczoną w zestawie ilustrację. Odpowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty, a maturzysta powinien w niej wspomnieć o tym, co znajduje się na poszczególnych planach obrazka, opisać przedstawione osoby (ich wygląd zewnętrzny oraz zachowanie) itd. Następnie maturzysta otrzyma od egzaminatora trzy pytania dotyczące owej ilustracji.

Ostatnie zadanie trwa około 5 minut. Zdający musi wybrać jeden spośród trzech elementów i uzasadnić swoje postępowanie. Powinien również zaznaczyć, dlaczego odrzucił pozostałe opcje. Następnie osoba egzaminująca zada jeszcze maturzyście dwa pytania nawiązujące do przedstawionych w zadaniu elementów.

Przy ocenie komisja bierze pod uwagę:

sprawność komunikacyjną,

zakres słownictwa,

poprawność leksykalno-gramatyczną,

wymowę,

płynność wypowiedzi.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook