Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z niemieckiego (rozszerzenie)

W 2015 roku zaszły ostatnie zmiany dotyczące egzaminu dojrzałości. Dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym!

Egzamin ten ma formę pisemną i trwa 150 minut. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zadania można podzielić na cztery kategorie. W kilku pierwszych pytaniach (3-4) zdający musi się wykazać umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego. Maturzyści odsłuchują dwukrotnie nagranie z płyty CD z tekstami (lub fragmentami tekstów) czytanymi przez rodzimych użytkowników języka niemieckiego. Całe nagranie ? dla wszystkich zadań ? trwa łącznie około 25 minut. Za każdą dobrą odpowiedź maturzysta może otrzymać 1 punkt.

W kolejnych pytaniach maturzyści muszą zmierzyć się z rozumieniem tekstów pisanych. Długość wszystkich tekstów zamieszczonych w zadaniach to około 1300-1600 słów. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Następne pytania mają sprawdzić znajomość leksykalno-gramatycznych środków językowych maturzysty. Zadania polegają na zaznaczeniu poprawnego wyrazu bądź wyrazów. Za każdą poprawną odpowiedź można zdobyć 1 punkt. Zadania mogą polegać nie tylko na wyborze dobrej odpowiedzi, ale także na parafrazowaniu zdań, słowotwórstwu, tłumaczeniu, układaniu wyrazów w odpowiedniej kolejności itd.

W ostatnim zadaniu należy napisać tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka lub artykuł publicystyczny). W tekście należy umieścić opis, uzasadnić swoją opinię, podać argumenty itd. W poleceniu zostaną wyszczególnione elementy, które ów tekst powinien zawierać. Tekst powinien mieć minimum 200 słów, a maksymalnie ? 250 słów. Za to zadanie można otrzymać do 13 punktów. Oceniający bierze pod uwagę treść, logikę wypowiedzi, bogactwo środków językowych oraz ich poprawność.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook