przybory maturalne (Fot.freedigitalphotos.net)

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2012 r.

24 lutego 2012 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w sprawie materiałów i przyborów, z których będziecie mogli korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego. Poniżej podajemy, co powinieneś zabrać ze sobą na egzamin z poszczególnych przedmiotów, a co będzie czekało na Ciebie w sali egzaminacyjnej.

 

Powinieneś zabrać ze sobą następujące materiały i przybory:

 • na egzamin z matematyki: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty (taki, który umożliwia wyłącznie dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych z liczb);
 • na egzamin z geografii: linijkę, lupę i kalkulator prosty;
 • na egzamin z historii muzyki: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami;
 • na egzamin z biologii: linijkę;
 • na egzamin z chemii: linijkę, kalkulator prosty;
 • na egzamin z fizyki i astronomii: linijkę, kalkulator prosty;
 • na egzamin z informatyki: kalkulator prosty;
 • na egzamin z historii: lupę;

W sali egzaminacyjnej będziesz miał dostęp do następujących materiałów i przyborów pomocniczych:

 • na egzaminie z języka polskiego: słownika ortograficznego, słownika poprawnej polszczyzny;
 • na egzaminie z języka białoruskiego: słownika językowego (jedno- lub dwujęzycznego);
 • na egzaminie z języka litewskiego: słownika językowego (jedno- lub dwujęzycznego);
 • na egzaminie z języka ukraińskiego: słownika językowego (jedno- lub dwujęzycznego);
 • na egzaminie z języka kaszubskiego: słownika ortograficznego, słownika poprawnej polszczyzny, słownika języka kaszubskiego;
 • na egzaminie z języka łacińskiego i kultury antycznej: słownika łacińsko-polskiego, małego atlasu historycznego;
 • na egzaminie z chemii: karty wybranych tablic chemicznych;
 • na egzaminie z fizyki i astronomii: karty wybranych wzorów i stałych fizycznych;
 • na egzaminie z matematyki: wybranych wzorów matematycznych.

Uwaga!

 1. Słowniki językowe, ortograficzne, poprawnej polszczyzny powinny być w takiej ilości na sali, aby jeden słownik przypadał na maksymalnie 25 osób. Wyjątek stanowi słownik łacińsko-polski ? każdy zdający otrzyma swój egzemplarz słownika!
 2. Na egzaminie z języka łacińskiego i kultury antycznej z jednego małego atlasu historycznego będzie mogło korzystać maksymalnie 25 osób.
 3. Na egzaminach z chemii, fizyki i astronomii, matematyki otrzymasz swój egzemplarz karty wybranych tablic chemicznych, karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, wybranych wzorów matematycznych.
 4. Na egzaminie dla osób niesłyszących w sali będą znajdować się: słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych (maksymalnie 1 na 25 osób).
 5. Na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego osoby słabo słyszące mogą otrzymać słuchawki, pod warunkiem, że zostali objęci specjalnymi warunkami przeprowadzania egzaminu.
 6. Osoby niewidome i słabo widzące otrzymają odpowiedni sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne ustalone indywidualnie dla danego zdającego.

 

Źródło: www.cke.edu.pl

Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook