Matura Biologia (Fot.freedigitalphotos.net)Matura Biologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – biologia poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z biologii w 2019 roku składał się z 23 poleceń. Maturzyści mieli aż 3 godziny na wykonanie wszystkich zadań. Za poprawne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania mogli uzyskać łącznie aż 60 punktów.

Poprawne wykonanie części poleceń było możliwe dzięki wykorzystaniu przyborów: linijki, kalkulatora prostego oraz Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Do pierwszego zadania dołączona była treść opisującą  komórki zawierające szczególnie dużą liczbę rybosomów. Na podstawie opisu konieczne było wykonanie poleceń.

Kolejne zadania polegały na podobnym założeniu. Zdający otrzymywali schemat bądź rysunek obrazujący jakąś sytuację oraz opis niezbędny do wykonania poszczególnych poleceń.

Zadanie 6. nie zawierało pomocniczego schematu, jedynie sam opis terapii fagowej. Na bazie opisu i własnej wiedzy maturzyści musieli wykazać się znajomością  bakteriofagów oraz wiedzą o tym, jakie choroby (z kilku wymienionych) są powodowane przez bakterie.

W kolejnym poleceniu zdający musieli przypisać opis do przedstawionych rysunków gatunków roślin iglastych oraz podać ich polskie nazwy rodzajowe. Z kolei w 10. konieczne było zidentyfikowanie gatunków stawonogów należących do owadów spośród rysunku przedstawiającego różne rodzaje stawonogów – oprócz owadów były również dane skorupiaki i pajęczaki. Druga część rozwiązania wymagała zidentyfikowania pajęczaka i podania cech charakterystycznych, które udowadniają tę przynależność gatunkową.

Pozostałe polecenia niewiele różniły się od dotychczasowych. Oprócz rysunków zwierząt i roślin arkusz maturalny zawierał wykresy, schematy oraz opisy związane z m.in.  genetyką (genotypy), wzrostem roślin, wypasaniem bydła czy też wydajności ekosystemu. Maturzyści otrzymali szeroki przekrój typów zadań. Wśród nich znalazły się polecenia wymagające udzielenia dłuższej bądź krótszej wypowiedzi pisemnej, ale i wymagające zaznaczenia odpowiedzi prawda/fałsz. Pojawiło się kilka poleceń np. 8.2, 23., w których zdający musieli podkreślić właściwe określenia w zdaniu.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook