flaga Wielkiej Brytaniiflaga Wielkiej Brytanii

Matura 2019 – Język Angielski poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka angielskiego składał się z 10 zadań. Na ich wykonanie oraz uzyskanie maksymalnie 50 punktów maturzyści mieli 150 minut.

Do pierwszych trzech poleceń zostały odtworzone nagrania z płyty. Po dwukrotnym odtworzeniu każdego z tych materiałów (trwającym łącznie 25 minut) maturzyści przeszli do rozwiązywania kolejnych zadań, na co zostało im 125 minut.

W kolejnych dwóch poleceniach konieczne było uzupełnienie luk w przytoczonych tekstach oraz przyporządkowanie akapitów do podanych zagadnień. W dalszej kolejności uczniowie przeczytali polecenie zawierające dwa teksty, a następnie musieli odpowiedzieć na pytania typu ABC do każdego z tych tekstów.

Uzupełnianie luk

Zadania 7. i 8. wymagały uzupełnienia luk poprzez wstawianie pojedynczych słów, które będą spójne i logiczne z całym tekstem. Różnica między tymi poleceniami polegała na tym, że w jednym należało wybrać jedną z opcji ABCD, a w drugim wpisać słowo bez jakiejkolwiek podpowiedzi.

Zadanie 9. warte jest zaznaczenia, gdyż łączy w sobie umiejętności potrzebne w dwóch poprzednich poleceniach. Uczniowie otrzymali sformułowane wypowiedzi wraz z lukami na wpisanie słów. Otrzymali również dwa słowa do każdej frazy (zapisane w odpowiedniej kolejności) i musieli dodać inne wyrazy (o ile jest to konieczne), maksymalnie do trzech kolejnych słów, tym samym tworząc spójną, logiczną wypowiedź.

Ostatnim poleceniem, które pojawiło się w arkuszu maturalnym, była wypowiedź pisemna. Maturzyści wybierali między jednym z dwóch tematów oraz musieli się zmieścić w przedziale od 200 do 250 słów. W pierwszym temacie do napisania była rozprawka poświęcona umożliwieniu pracownikom wykonywania pracy zawodowej nie w siedzibie firmy, ale w domu. Omawiając takie rozwiązanie, zdający musieli przedstawić wady i zalety tego takiej możliwości. Drugim tematem był artykuł poświęcony wystawie fotograficznej poruszającej problem zaśmiecania plastikiem środowiska naturalnego. W treści wypowiedzi konieczne było opisanie zdjęcia, które wywarło na zdającym największe wrażenie, a także wyrażenie swojej opinii na temat skuteczności walki z tym problemem za sprawą tego typu wystaw.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Pobierz pliki PDF: (arkusz maturalny) (transkrypcja) (plik mp3 z nagraniem)

Lub zobacz go online:

Transkrypcja do arkusza maturalnego:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook