flaga Francji (Fot.SKopp,wikipedia.org)

Matura 2019 – Język Francuski poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym składał się z 10 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 150 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

Nagrania audio

Teksty do poleceń od 1. do 3. zostały dwukrotnie odtworzone z płyty CD.  Na podstawie usłyszanych informacji maturzyści musieli zaznaczyć pasujące odpowiedzi. Ta część trwała niecałe 24 minuty i po niej zdający od razu przeszli do dalszej części arkusza maturalnego. Teksty pomocnicze do pozostałych poleceń zostały umieszczone w arkuszu maturalnym bezpośrednio przy nich.

Pierwsze z zadań wykonanych po odsłuchaniu tekstu wymagało od maturzystów przyporządkowania jednej z trzech części tekstu do poszczególnych zdań. Dla utrudnienia jeden fragment tekstu odpowiadał dwóm wypowiedziom. W kolejnym poleceniu dołączony tekst należało uzupełnić o wybrane zdania – tym razem jednak została dołączona dodatkowa opcja, która nigdzie nie pasowała.

W dalszej kolejności maturzyści mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania (klasyczne odpowiedzi ABC) dołączone do podanych tekstów.

Uzupełnij luki w tekście

Rozwiązanie poleceń 7-9 wymagały od zdających uzupełnienia luk w tekście bądź pojedynczych wypowiedziach. Miały one na celu przede wszystkim sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstu oraz tworzenia spójnych gramatycznie i leksykalnie zdań. Zadania 7. i 8. sprawdzały umiejętność dopasowania pojedynczych słów z poszczególnych opcji, ale polecenie przedostatnie stanowiło o wiele większe wyzwanie dla zdających. Tu maturzyści musieli uzupełnić lukę tak, aby w sposób sensowny przeformułować zdanie początkowe.

Wypracowanie

Ostatnim poleceniem, które pojawiło się w arkuszu maturalnym, było wypracowanie na 200-250 słów. Maturzyści mogli wybrać jeden z dwóch tematów. W pierwszym konieczne było napisanie rozprawki dotyczącej wykorzystania dronów. Zdający mieli opisać wady i zalety wykorzystania przez ludzi tego sprzętu do obserwacji otoczenia. W drugim temacie trzeba było napisać artykuł do gazety młodzieżowej. Trzeba było w nim opisać przebieg wymiany ze szkołą we Francji, w której piszący wziął udział. Konieczne było uzasadnienie tego, dlaczego warto organizować międzynarodowe wymiany szkolne.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Pobierz pliki PDF: (arkusz maturalny) (transkrypcja) (plik mp3 z nagraniem)

Lub zobacz go online:

Transkrypcja do arkusza maturalnego:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook