flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2019 – Język Niemiecki poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym składał się z 10 zróżnicowanych zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli aż 150 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

Teksty do zadań od 1. do 3. zostały odtworzone z płyty CD. Każde z nagrań zostało odtworzone dwukrotnie, a maturzyści musieli zaznaczyć pasujące odpowiedzi z podanych możliwości. Ta część trwała niecałe 24 minuty i po niej zdający od razu przeszli do dalszej części arkusza maturalnego. Do reszty poleceń teksty pomocnicze umieszczone zostały bezpośrednio w arkuszu.

Przeczytaj uważnie i zaznacz

W zadaniach tego typu konieczne jest dokładne zaznajomienie się z tekstem oraz dobranie nagłówka do odpowiedniej partii tekstu bądź odpowiedzenie na pytanie dotyczące całości tekstu. W tym egzaminie maturalnym były to polecenia 4. i 6.

Uzupełnienie luk w tekście      

Zadania 5., 7. i 8. polegały na uzupełnieniu luk w tekście: jedno o pełne wypowiedzi, a pozostałe o pojedyncze słowa. Jak zazwyczaj, w poleceniach tych dodane zostały dodatkowe, błędne odpowiedzi, które nie pasują do żadnego miejsca.

W arkuszu maturalnym pojawiło się również zadanie sprawdzające umiejętności tłumaczenia z polskiego na niemiecki i dobierania właściwych, poprawnych ortograficznie zwrotów, aby uzyskać spójną i logiczną całość.

Wypowiedź pisemna

Końcowym poleceniem było napisanie wypracowania. Wypowiedź powinna być nie krótsza niż 200 słów i nie dłuższa niż 250. Maturzyści mieli do wyboru jeden z dwóch tematów. W pierwszym musieli napisać rozprawkę o dobrych i złych stronach pomysłu dotyczącego wykorzystania do nauki na lekcjach tabletów lub smartfonów. W drugim zdający musieli napisać artykuł do lokalnej gazety, który miał być poświęcony festynowi ulicznemu organizowanemu przez piszącego i jego sąsiadów. Uzyskanie pełnej punktacji możliwe było nie tylko poprzez zrelacjonowanie przebiegu festynu, ale i poprzez zachęcenie czytelników do tego, aby sami organizowali podobne wydarzenia.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Pobierz pliki PDF: (arkusz maturalny) (transkrypcja) (plik mp3 z nagraniem)

Lub zobacz go online:

Transkrypcja do arkusza maturalnego:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook