flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2019 – Język Niemiecki poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym składał się z 10 poleceń. Na ich wykonanie maturzyści mieli 150 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

W arkuszu maturalnym z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym wymagane było wykonanie poleceń z czterech obszarów sprawdzających wiedzę:

  • Rozumienie ze słuchu (12 punktów do zdobycia);
  • Rozumienie tekstów pisanych (13 punktów do zdobycia) – tu niezwykle istotne było uważne czytanie dołączonych wypowiedzi.
  • Znajomość środków językowych (12 punktów do zdobycia – 4 w formie zadań zamkniętych i 8 w formie otwartych);
  • Tworzenie wypowiedzi pisemnej (13 punktów do zdobycia).

Ostatni obszar polegał na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch zadanych tematów.

Jakie zadania nie stanowiły trudności?

Stosunkowo niewielkie trudności z odpowiedziami mieli maturzyści w zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu, a dokładniej w częściach skupiających się na ogólnym rozumieniu tekstu. Również, w większości przypadków, nie stanowiły trudności polecenia sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz tworzenie spójnej i logicznej wypowiedzi na końcu arkusza maturalnego.

Co stanowiło trudność?

Maturzyści mieli problemy z rozumieniem ze słuchu w tych częściach, które wymagały znalezienia określonej informacji w tekście. Najtrudniejsze jednak okazywały się polecenia sprawdzające znajomość środków leksykalnych. Widoczne to było zwłaszcza w zadaniach o charakterze otwartym, ale nie tylko w poleceniach sprawdzających tę umiejętność. Pośrednio było to sprawdzane też w poleceniach z obszaru wypowiedzi pisemnej, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego. Zauważalną trudność stanowiły również pytania o główną myśl tekstu.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook