Matura 2005 geografia podstawowa (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Geografia poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z geografii w 2019 składał się z 33 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli pełne 180 minut. W tym czasie mogli uzyskać do 60 punktów.

Arkusz maturalny sprawdzał wiadomości oraz umiejętności w sześciu określonych obszarach wiedzy geograficznej. Do każdego z nich przydzielona była określona liczba zadań.:

  • Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego; życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań w tym systemie człowiek-przyroda-gospodarka (16)
  • Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych w społeczeństwie (2);
  • Proponowanie rozwiązań problemów występujących na określonych obszarach środowiska geograficznego, aby skutecznie zaprezentować koncepcję zrównoważonego rozwoju i prawidłowych zasad współpracy (1);
  • Pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie informacji na podstawie różnorodnych źródeł informacji geograficznej, m.in. Geograficznych Systemów Informacyjnych (15);
  • Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy współczesnych problemów m.in. społecznych i gospodarczych (1);
  • Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej (2).

Już tu widać, że nacisk był położony przede wszystkim na obszar 1. i 4.

Polecenia nie stanowiące trudności

Niewiele było zadań, które wyraźnie można nazwać prostymi. Maturzyści wskazywali tu jednak polecenie 8. (poświęcone elektrowniom w Polsce) oraz 26.3 (wymagające opisu korzyści i zagrożeń dwóch najważniejszych surowców energetycznych w Polsce).

Co sprawiało kłopoty?

Tu można wskazać zdecydowanie więcej przykładów. Zadanie 23. (przypisanie nazw państw do wartości udziału sektorów gospodarki) okazało się niemożliwe do wykonania dla niemalże wszystkich maturzystów. Podobnie polecenie 5., wymagające opisania przebiegu procesów pogodowych przy ruchach mas powietrza, było niezwykle trudne. Choć mnożyć można jeszcze wiele przykładów, to maturzyści za niebagatelnie trudne uznali zadanie 18., sprawdzające wiedzę o zjawiskach sejsmicznych na Ziemi.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook