Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Jak wybrać dobrą uczelnię? Czy to wystarczy do zdobycia ciekawej pracy?

Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród studentów i absolwentów przez firmę doradczą Deloitte i Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH studenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że już w trakcie studiów muszą zdobywać doświadczenia praktyczne, ponieważ bez tego nie będą mogli znaleźć odpowiedniej posady. Najwięcej z nich robi to poprzez praktykę związaną z kierunkiem studiów w Polsce. Pracodawcy są otwarci na przyjmowanie praktykantów, studenci chętnie decydują się nawet na mało płatne, czy wręcz bezpłatne praktyki, twierdząc, że najważniejsze jest zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia a nie wynagrodzenie.
„Mimo świadomości, że doświadczenie jest dużym atutem, studenci rzadko decydują się na zdobywanie go poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Uwagę zwraca również mała popularność pracy oraz praktyk zagranicznych. Tutaj duże pole do popisu mają uczelnie, gdyż minusem praktyk, często podkreślanym przez respondentów, jest ich niewystarczająca oferta, przez co dostępne są jedynie dla najlepszych. Uczelnie powinny także ściślej współpracować z pracodawcami w celu optymalizacji i powiększeniu oferty praktyk.” – stwierdza dr Tomasz Rostkowski z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH.
Które kryterium decyduje o wyborze pracodawcy przez studentów i absolwentów szkół wyższych? Jak wynika z badania, głównym kryterium jest dla młodych ludzi możliwość rozwoju. Wysokość wynagrodzenia znalazła się na dalszej pozycji. Prawie 80 % osób studiujących i świeżo upieczonych absolwentów jest gotowych przeprowadzić się do innego miasta, znaczna część deklaruję nawet wyjazd za granicę, aby zdobyć satysfakcjonującą posadę!
Wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród studentów pokazują jednak, że pracę domową do odrobienia mają nie tylko oni, ale również same uczelnie oraz pracodawcy. Uczelnie powinny ściślej współpracować z pracodawcami, by wesprzeć absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. Spośród badanych studentów i absolwentów aż 49% twierdzi, że są „raczej źle przygotowywani” do przyszłych obowiązków zawodowych. Jeszcze gorsze noty otrzymało przygotowanie do procesu poszukiwania pracy – aż 54,3% respondentów oceniło je źle.
Niemniej jednak często i sami studenci wykazują się zbyt dużą biernością w przygotowaniach do rozpoczęcia kariery zawodowej. Szukający pierwszej pracy najczęściej liczą na bezpośrednie znajomości w firmie lub też rekomendacje znajomych, którzy już w niej pracują. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się praktyki umożliwiające uzyskanie etatu, a jeszcze dalej, poszukiwanie ogłoszeń na stronach internetowych i wysyłanie aplikacji. Do lamusa zdaje się odchodzić wyszukiwanie ofert pracy w gazetach i magazynach.
Studenci i absolwenci w zdecydowanej większości są mobilni – 79% respondentów jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania i wyjechać do innego miasta, jeżeli dostanie ciekawą ofertę pracy. Wielu z nich jest też w stanie wyemigrować z Polski dla ciekawej propozycji – tak zadeklarowało 59% ankietowanych. „To duże wyzwanie dla nas pracodawców. Już teraz musimy konkurować o najlepszych studentów nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale także z podmiotami działającymi za granicą” –mówi Halina Frańczak, Dyektor Marketingu i PR, Deloitte.

 

Materiał opracowany na podstawie informacji prasowej:
”Rozwój i nauka najważniejsze w pierwszej pracy”,
www.deloitte.com, Warszawa, 19 maja 2010r.
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook