język polski (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 – polski rozszerzony – arkusze maturalne

Matura 2005 na poziomie rozszerzonym składała się z jednego zadania dłuższej odpowiedzi. Uczniowie mieli 130 minut na wybranie tematu i napisanie własnej wypowiedzi.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40. Co ciekawe, w przypadku tego poziomu nie został określony próg zaliczeniowy. Podstawą napisania dobrej pracy było uwzględnienie nie tylko tematu, ale również kontekstu, którym była wiedza z zakresu epok i problematyki nabyta w czasie toku nauczania w liceum.

W arkuszu znajdowały się dwa tematy.

Pierwszy brzmiał: Analizując i interpretując wiersze Tadeusza Różewicza „Ocalony” i Józefa Barana „Mam dwadzieścia pięć lat”, porównaj poetyckie kreacje doświadczeń pokoleniowych i egzystencjalnych. Egzaminatorzy wymagali nie tylko odwołania się do podanych fragmentów, ale również znajomości twórczości panującej w XX wieku. Druga możliwość przedstawiała się następująco: Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania „Zabawa w klucz” Idy Fink, zwracając uwagę na sposób podjęcia tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Tutaj zdający musieli przede wszystkim wykazać się odniesieniami do historii. Praca nie mogła być krótsza niż dwie strony arkusza, czyli ok. 250 słów.

Według CKE tematy sprawdzały główne czynności:

Temat 1. : określenie bohatera literackiego, rozpoznanie cech kompozycji wiersza, interpretacja obrazu świata, odnalezienie związków między wierszami, posługiwanie się pojęciami z poetyki, tworzenie spójnego tekstu, uwzględnienie zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji i stylistyki oraz przedstawienie różnic między kreacjami
Temat 2. : określenie tematu i problematyki utworu, określenie narracji i narratora, analiza konstrukcji czasu i przestrzeni oraz ich funkcji, opisanie sposobów kreowania bohaterów, wskazanie słowa-klucza utworu, wskazanie kontekstu utworu oraz napisanie tekstu logicznego opartego na podstawowych zasadach języka polskiego

Tworzenie wypracowania miało sprawdzić, czy uczniowie radzą sobie ze składnym i logicznym ujmowaniem myśli i posiadanej wiedzy. Podane tematy nie należały do najłatwiejszych, dlatego ważne było, aby tekst w pełni odnosił się do polecenia. Nietrzymanie się tematu oraz brak odniesień do źródeł mogło spowodować niezaliczenie całej pracy. Maturzyści proponowane tematy ocenili dobrze. – Myślę, że nie były to łatwe tematy, ale ciekawe. W końcu poziom rozszerzony do czegoś zobowiązuje. Wybrałem drugi temat, bo łączenie literatury z historią jest bliższe mojemu sercu – powiedział nam Adrian.

Zobacz arkusz

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/polski_rozsz_a2.pdf

 

źródło:  cke.edu.pl

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook