język angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 – angielski rozszerzony – arkusze maturalne

Matura 2007 na poziomie rozszerzonym składała się z dwóch części. Czas potrzebny na rozwiązanie arkuszy to 190 minut. Maturzyści musieli jednak uwzględnić ok. 30 minut na część słuchaną. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 50. W części pierwszej zdający mogli uzyskać 23, zaś w kolejnej 27 punktów.

W pierwszej części zdający zmierzyli się z dwoma działami: stosowaniem struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzeniem własnego tekstu. Na początku młodzież stanęła przed wyzwaniem – uzupełnianiem luk w tekście. Kolejne polecenie wymagało zmiany zdań za pomocą jednego słowa, ale tak, by sens pozostał ten sam. W ostatnim zadaniu na maturzystów czekała wypowiedź pisemna. Uczniowie mieli do wyboru trzy tematy:

  • Coraz więcej młodych Polaków decyduje się wyjechać na Wyspy Brytyjskie w celu
    podjęcia studiów. Napisz rozprawkę przedstawiającą dobre i złe strony tego zjawiska
  • Napisz opowiadanie o przestępstwie, którego sprawca został złapany na gorącym
    uczynku, zatytułowane ?Crime Doesn?t Pay?
  • Napisz recenzję poleconej Ci przez kogoś wystawy, która Cię rozczarowała

Wymogiem stawianym przez egzaminatorów była ilość znaków. Za pracę powyżej 300 słów młodzież otrzymywała 0 punktów za kompozycję. Ważna była również zgodność z tematem. W przypadku poziomu rozszerzonego liczyły się konkrety i spójność. Tzw. „lanie wody” nie dawało gwarancji dobrej, wysokiej punktacji.

Druga część to rozumienie ze słuchu oraz czytanie połączone ze stosowaniem gramatyki. W arkuszu znalazło się 6 zadań. Większość poleceń sformułowana była na zasadach „prawda-fałsz” oraz „abcd”. Pierwsze polecenie opierało się na słuchance dot. obozu młodzieżowego. Zdający musieli zaznaczyć, które zdania było zgodne z treścią, a które nie. Kolejny usłyszany fragment to wypowiedzi na temat graffiti. Maturzyści zobowiązani byli połączyć speakera z poprawnym opisem sytuacji. Problematyczne okazało się zadanie trzecie. Po wysłuchaniu wywiadu z nastoletnim biznesmenem, należało odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru. Nie każdy uczeń potrafił znaleźć tę jedną konkretną odpowiedź. Dalsze zadania dotyczyły części leksykalno-gramatycznej. Zadanie 7. wymagało wstawienia w każdą lukę jednego z podanych zdań tak, aby cały tekst był logiczny i spójny. Zadnie 8. to znienawidzony przez uczniów typ „abcd”. Maturzyści na podstawie tekstu musieli wybrać właściwą odpowiedź. Ostatnie polecenie zobowiązywało zdających do uzupełnienia pustych pól wybranym zwrotem lub wyrażeniem.

 

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

 

Zobacz arkusze online:

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook