Matura polski podstawowy 2013 - odpowiedzi do arkuszy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – język polski poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zbudowany był z dwóch części. Pierwsza z nich opierała się na rozumieniu tekstu nieliterackiego. Dokładniej mówiąc, był to wstęp do książki Tomasza Różka. Ułożono do niego 14 zadań dotyczących treści artykułu, jego struktury, języka i stylu oraz komunikacji. Za rozwiązanie zadań z tej części, maturzyści mogli uzyskać 20 punktów.

Część druga sprawdzała umiejętność tworzenia własnego tekstu. Pierwszy temat odnosił się do tekstów literackich Elizy Orzeszkowej i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, natomiast drugi do ? Przedwiośnia? Stefana Żeromskiego. Za napisanie wypracowania zdający mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Maksymalny wynik za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosił 70 punktów.

Zdający dobrze poradzili sobie z odczytaniem sensu fragmentu tekstu (zadanie 2., 7., 10.), natomiast zadania związanie z wyszukiwaniem informacji w tekście, rozumieniem fragmentu tekstu (akapitu) były umiarkowanie trudne. Trudności z odpowiedzią pojawiły się w zadaniu 5., w którym należało wyjaśnić sens dwóch wyrażeń przyimkowych użytych w zdaniach.

Trudniejsze były także zadania sprawdzające znajomość zagadnień z zakresu kształcenia językowego. Przykładem może być zadanie 4 w którym maturzyści nie potrafili nazwać zabiegu językowego lub wskazane przykłady nie odzwierciedlały wymaganej wątpliwości związanej z prezentowanymi sądami.

Średnio trudne dla zdających były zadania sprawdzające rozumienie kompozycji i jej funkcjonalności.

W części drugiej, w pierwszym temacie, maturzyści dobrze poradzili sobie ze wstępnym rozpoznaniem tekstów i ich kontekstem historycznym. Równie dobrze kojarzyli osoby mówiące w obu tekstach. Znacznie gorzej poszło ze wskazaniem symboliki w obu utworach.

W drugim temacie wyszło, że zdający słabo znają powieść S. Żeromskiego. Dowodem są liczne błędy rzeczowe. Większość abiturientów nie umiejscowiła sceny w utworze, nie przedstawiła szerszego tła prowadzonych przez bohaterów rozmów. Opinie o autorytetach ograniczały się do zrelacjonowania, niekiedy wręcz streszczenia.

W przypadku obu tematów maturzyści mieli kłopoty ze sformułowaniem podsumowania własnych obserwacji analitycznych, co wymaga umiejętności wnioskowania i syntezowania.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook