Politechnika Łódzka (Fot.Polimerek, wikipedia.pl)

Politechnika Łódzka wyróżniona przez Unię

Komisja Europejska wyróżniła Politechnikę Łódzką wręczając dwa certyfikaty – ECTS Label oraz Diploma Suplement Label za utrzymanie europejskich standardów kształcenia na uczelni.

Politechnika otrzymała ECTS Label już po raz drugi. – Jest ono dowodem wysokiej jakości kształcenia i właściwej organizacji procesu studiów – podkreśliła rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka.

Marka ECTS promuje także mobilność i współpracę uczelni w programie Erasmus. Zdaniem Chojnackiej prawo do używania znaku ECTS Label jest dla zagranicznych studentów gwarantem tego, że zdobyta na PŁ wiedza i kompetencje, mogą być bez zastrzeżeń zaliczone do programu realizowanego w macierzystych uczelniach.

Uczelnia otrzymała również wyróżnienie Diploma Suplement Label, które potwierdza, że wydawany przez nią suplement do dyplomu jest dokumentem zgodnym z wymaganiami Komisji Europejskiej. Zdaniem rektora PŁ prof. Stanisława Bieleckiego to ogromny atut dla absolwentów uczelni, który zwiększa ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

Zdaniem rzeczniczki uczelni o randze tych wyróżnień świadczy fakt, że z uwagi na wysokie wymagania Komisji Europejskiej, tylko niektóre uczelnie w Europie posiadają ECTS Label oraz Diploma Suplement Label.

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Obecnie kształci się na niej ponad 20 tys. studentów. Politechnika była pierwszą polską uczelnią, która otrzymała ECTS Label. Dotąd wykształciła ponad 1300 absolwentów na studiach prowadzonych wyłącznie w językach obcych – głównie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

 

Źródło: money.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook