Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie – Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy ? dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną. 

 

Praca po studiach

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Dlatego studia w Akademii Morskiej w Szczecinie stwarzają szansę na szybki awans zawodowy i wysokie zarobki w młodym wieku.

Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i pensję od 5000 euro!

 

Akademia Morska w Szczecinie

 

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

 

Program kształcenia

Program kształcenia akademii dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się między innymi: świetnie wyposażony statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, laboratoria i pracownie specjalistyczne, symulatory, silniki, kokpity sterownicze, elektroniczne mapy oraz nowoczesne pracownie komputerowe.

 

Kierunki na uczelni

Na trzech wydziałach znajduje się w sumie 14 kierunków.

Wydział nawigacyjny

 • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • Kierunek: INFORMATYKA
 • Kierunek: NAWIGACJA
 • Kierunek: TRANSPORT
 • Kierunek: GEOINFORMATYKA (studia podyplomowe)
 • Kierunek: PILOTAŻ MORSKI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC (studia podyplomowe)

Wydział Mechaniczny

 • Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • Kierunek: MECHATRONIKA
 • Kierunek: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (studia doktoranckie)
 • Kierunek: TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI (studia podyplomowe)

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • Kierunek: LOGISTYKA
 • Kierunek: TRANSPORT
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA (studia podyplomowe)

 

Pomoc na uczelni

budynek akademii morskiej w Szczecinie

Studentom zapewniana jest pomoc socjalna i miejsce w akademiku. Każdy, kto spełnia warunki formalne, może się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora lub zapomogi losowe. W program nauczania wpisane są także płatne praktyki, uruchomiliśmy również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

 

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook