Biologia 2011 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2011 – arkusze maturalne – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym składał się z 16 stron, na których zamieszczono 37 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 150 minut, a za całość mogli zdobyć 60 punktów. Przeważająca ilość zadań zawierała polecenia sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych oraz umiejętność analizy i interpretacji.

Niezbędnym elementem do rozwiązywania poleceń są materiały źródłowe w formie schematów, rysunków tabel oraz tekstów. Są one podstawą do analizowania, wyjaśniania i interpretowania problemów biologicznych.

Pierwsza tabela występuje w zadaniu 3, w którym należy oznaczyć procesy zachodzące w komórce. Za jego prawidłowe zadanie maturzyści mogli zdobyć 2 punkty.

W zadaniu 5 przedstawiono dwa zestawy doświadczalne w celu badania zjawiska osmozy. Na podstawie rysunku dwóch zlewek należało sformułować problem badawczy oraz go wyjaśnić.

Do zadań 9 i 10 dołączono tabelę, która przedstawia wyniki badania aktywności kinazy pirogronianowej. Za prawidłowe rozwiązanie obu zadań można było zdobyć 3 punkty.

Załączone jest również zdjęcie przestawiające różne typu grup systematycznych stawonogów. Uczniowie mieli za zadanie przyporządkować wybrane okazy do wymienionych grup oraz wymienić dwie cechy ich budowy morfologicznej.

Zadania od 25 do 30 zajmują się dziedziną genetyki. Sprawdzają znajomość procesu replikacji DNA, mechanizmu dziedziczenia cechy, oraz umiejętność określenia prawdopodobieństwa wystąpienia u potomstwa wskazanej grupy krwi.

Ostatnie zadanie wymagało podania prawidłowych przykładów praktycznego zastosowania polimerazy.

Zawarte w arkuszu zadania sprawdzały większość wiadomości i umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego.

 Arkusz maturalny:

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook