Biologia 2011 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2011 – odpowiedzi do arkuszy – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym składał się z 16 stron, na których zamieszczono 37 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 150 minut, a za całość mogli zdobyć 60 punktów. Przeważająca ilość zadań zawierała polecenia sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych oraz umiejętność analizy i interpretacji.

Najtrudniejszymi do wykonania zadaniami okazały się te, które wymagały prawidłowego wyjaśnienia zależności przyczynowo-skutkowych między prezentowanymi faktami biologicznymi. Można do nich zaliczyć zadanie 2,4 i 15.

By poprawnie rozwiązać zadanie 2. należało wyjaśnić, uwzględniając budowę i funkcję erytrocytu, dlaczego nie zachodzi w nim oddychanie tlenowe. Poprawne rozwiązanie tego zadania wymagało od zdającego umiejętności dostrzeżenia związku pomiędzy funkcją erytrocytu i jego budową, a sposobem oddychania.

Za równie wymagające zostały uznane zadania 5a i 5b, które wymagały umiejętności interpretowania wyników doświadczeń i wnioskowania oraz 21 i 31, które dotyczyły procesów biologicznych.

Trudność zdającym sprawiły również zadania, do rozwiązania których niezbędna była znajomość budowy i fizjologii organizmów (zad. 13., 18.).

Zadania na poziomie rozszerzonym okazały się umiarkowanie trudne. ,,Dość trudny arkusz, nie potrafię przewidzieć jaki osiągnę wynik? ? powiedziała Joanna z kieleckiego liceum.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook