Biologia 2006 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2006 ? biologia rozszerzona ? arkusze maturalne

Ci maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać maturę na poziomie rozszerzonym w maju 2006, po napisaniu egzaminu na poziomie podstawowym otrzymali drugi arkusz, który składał się z kolejnych 27 pytań (numerowanych 30-57), a na jego rozwiązanie otrzymali kolejnych 120 minut.

W tym arkuszu również dominowały zadania otwarte, do których dołączono różnego rodzaju pomoce ? wykresy, tabele, schematyczne rysunki, a także krótkie informacje tekstowe. Tym razem tematyka egzaminu wykraczała poza organizm ludzki ? przykładowo, zadanie 38. polegało na wyjaśnieniu co jest przyczyną zachowania węży podczas trawienia pokarmu, a co w czasie długotrwałej głodówki, a w kolejnym (39.) należało podać dwie różnice w budowie między skórką okrywającą części nadziemne a skórką korzenia roślin zielnych.

Zadania zamknięte były nieliczne, polegały najczęściej na wybraniu dwóch spośród podanych odpowiedzi na dane pytanie. Przykładem takiego zadania jest polecenie 53.: ?Spośród podanych niżej zdań zaznacz dwa, które stanowią argumenty przemawiające za teorią endosymbiozy?.

Ciekawe było zadanie 55., w którym należało narysować krzywą ilustrującą zmiany liczebności reniferów na badanym terenie na podstawie danych zamieszczonych w tabeli .

Arkusze maturalne:

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook