Biologia 2006 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2006 ? biologia rozszerzona ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz z matury rozszerzonej z biologii zawierał 28 zadań (23 otwarte i 4 zamknięte).

Sprawdzały one wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym II sprawdzały wiadomości i umiejętności z zakresu treści Podstawy Programowej: komórka: podstawowa jednostka życia, energia i życie, różnorodności życia na Ziemi, genetyka, ewolucja żywych organizmów, ekologia i biogeografia, biologia stosowana.

Podobnie jak w przypadku matury podstawowej, 50 punktów zostało podzielone na zadania o wartości 1, 2 lub 3 punktów.

Tylko dwa zadania zostały ocenione przez komisję jako łatwe dla maturzystów. W zadaniu 43. należało odczytać z tabeli informacje dotyczących aminokwasów egzogennych, błędy najczęściej wynikały z nieuważnej analizy tabeli. Zadanie 56. również zostało sklasyfikowane jako łatwe; maturzyści mieli zaproponować dwa inne niż podane w tekście sposoby ograniczania transportu samochodowego w dużych miastach.

Do zadań bardzo trudnych należały zadania 35, 37, 40, 46, 50 i 51:

  • w zadaniu 35. należało wykorzystać swoją wiedzę na temat fotosyntezy i zaznaczyć zdanie zawierające błędną informację, po czym uzasadnić wybór;
  • w zadaniu 37. maturzyści mieli przedstawić na dowolnym przykładzie bakterii chemosyntetyzujących ich znaczenie w przyrodzie.  Przyczyna błędów tkwiła najczęściej w nierozróżnianie sposobów odżywiania się bakterii oraz brak znajomości przykładów bakterii chemoautotroficznych;
  • w zadaniu 40. należało udzielić odpowiedzi na pytanie: ?Wyjaśnij, dlaczego organizmy obupłciowe ?unikają? samozapłodnienia.?, błędy w zadaniu wynikały ze zbyt ogólnego podejścia do problemu oraz z nieznajomości różnych sposobów rozmnażania;
  • w zadaniu 46. należało wyjaśnić, jakie znaczenie dla sposobu pobierania wody przez płazy żyjące w suchym klimacie ma fakt gromadzenia znacznych ilości mocznika w płynach ustrojowych. Poprawną odpowiedzią było (za CKE): ?Mocznik zwiększa hipertoniczność płynów ustrojowych, co ułatwia pobieranie wody?. Bardzo wielu maturzystów ominęło to zadanie;
  • w zadaniu 50. sprawdzano umiejętność interpretowania informacji ze schematu rodowodu choroby genetycznej człowieka, to zadanie również było często opuszczane;
  • w zadaniu 51. uczniowie mieli do utworzenia genotypy rodzicielskich roślin groszku i ich potomstwa oraz ustal stosunek fenotypowy w pokoleniu F1.

Opinie maturzystów były bardzo zróżnicowane, na forum gazety.pl jedna ze zdających biologię w 2006 roku, tuż po egzaminie wypowiedziała się w taki sposób: ?Wg mnie nie była taka bardzo skomplikowana, dużo pytań było takich bardziej na myślenie, ale takie są moje odczucia. Zobaczymy jakie będą wyniki.?

 

Źródło: cke.edu.pl, gazeta.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook