Matura 2007 - geografia rozszerzona (Fot.freedigitalphotos.net)

Geografia 2007 – odpowiedzi do arkuszy – poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony matury z geografii zawierał 35 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Nie było progu zaliczeniowego dla tego poziomu. Czas przewidziany na pracę to 150 minut.

Arkusz maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym okazał się dla maturzystów trudny.

W zadaniach, w których uczeń musiał wykorzystać mapkę szczegółową, dołączona do arkusza, (1-9), dwa okazały się  trudne (zad. i 4., 6.)  oraz dwa łatwe.(zad. 7. i 8.). Zadanie 4 wymagało od ucznia podania dwóch przyczyn zanikania jezior, natomiast zadanie 6. wskazania przyrodniczych następstw ruchów ziemi. Można było zdobyć łącznie 3 punkty (2 za 6. i 1 za 4. zadanie). Zadanie 7. polegało na zaznaczeniu cechy określającej stan polityczny wskazanego obszaru na mapie (1 punkt). W kolejnym należało podać czynniki, które zachęcają inwestorów do podejmowania działalności gospodarczej na wskazanym obszarze.

Maturzyści nie poradzili sobie z zadaniem 13., gdzie trzeba było rozpoznać procesy geologiczne oraz podać ich nazwy. Wynika z tego, że maturzyści słabo znają pojęcia geograficzne.

Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym dobrze  radzili sobie z zadaniami wymagającymi korzystania z informacji oraz tworzenia informacji. Było to zadanie 16. Uczeń musiał uszeregować miejscowości według wielkości opadów atmosferycznych, na podstawie zamieszczonej mapy Polski. Uczniowie gorzej rozwiązywali zadania z zakresu wiadomości i ich rozumienia- zadanie 17., w którym na podstawie własnej wiedzy oraz mapy musieli wyjaśnić występowanie cienia opadowego na podanym obszarze Polski.

Według danych opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturzyści w wyższym stopniu opanowali wiadomości z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej niż geografii fizycznej. Z zakresu geografii fizycznej najlepiej rozwiązywali zadania dotyczące klimatu oraz procesów zachodzących w atmosferze. Największe trudności sprawiały zadania sprawdzające stopień opanowania treści z geologii, geomorfologii, geografii gleb oraz astronomicznych podstaw geografii.

Najwyżej punktowane zadanie (3 punkty), to zadanie 31, w którym należało odczytać z tabeli kraje charakteryzujące się podanymi wielkościami załadunków i wyładunków towarów w ich morskich portach oraz wyjaśnić różnice w wielkości załadunku i wyładunku towarów w podanych krajach. Zadanie umiarkowanie trudne.

Maturzyści wypowiadali się różnie o maturze z geografii, według niektórych egzamin był bardzo trudny. Bardzo trudne, boję się, że nie zaliczę egzaminu..powiedziała Kasia. Czego nie potwierdził Krzysztof: Dla mnie łatwe, zadania głównie polegały na odczytywaniu informacji z różnych diagramów i źródeł.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook