matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – matematyka rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Poziom rozszerzony matury z matematyki zawierał 12 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 180 minut.

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny.

Maturzyści musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Obszar standardów obejmował:

  • rozumienie podstawowych pojęć, definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich stosowania podczas rozwiązywania problemów matematycznych,
  • umiejętność analizowania i interpretowania tekstów matematycznych, s
  • prawność rozwiązywania zadań, oraz przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł, takich jak tabele, schematy, wykresy,
  • sprawdzenie umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, argumentowania i prowadzenia rozumowania typu matematycznego,
  • podawania opisu matematycznego danej sytuacji,
  • dobierania algorytmów do wskazanej sytuacji problemowej i oceniania przydatności otrzymanych wyników.

Najmniej trudności maturzystom sprawiło: znajomość definicji funkcji i ich własności. Dotyczyło to w szczególności funkcji liniowej, funkcji kwadratowej oraz wielomianowej, czyli zadanie: 1.Zdający dobrze opanowali i z powodzeniem stosowali metody rozwiązywania prostych równań wielomianowych, czyli zadanie 3. Polegało na obliczeniu wartości p i q, gdzie  Liczby 1 x = 5 + 23 i 2 x = 5 ? 23 są rozwiązaniami równania x2 ?( p2 + q2 ) x +( p + q) = 0 niewiadomą x.

Duże problemy uczniowie mieli z zadaniem 9., w którym musieli  posługiwać się definicją i własnościami funkcji kwadratowej, logarytmicznej oraz formułowaniem wniosków wynikających z postaci badanego wyrażenia. Należało wyznaczyć dziedzinę i najmniejszą wartość funkcji, której wzór podano w zadaniu. Wiele trudności sprawiło również zadanie 8., w którym zdający musieli wykazać, że potrafią posługiwać się definicją i własnościami jednokładności. Należało wyznaczyć współrzędne ze środka jednokładności, w której obrazem okręgu  o równaniu: ( x ?16)2 + y2 = 4 jest okrąg o równaniu ( x-6)2+ (x-4 ) = 16, a skala tej jednokładności jest liczbą ujemną.

Egzamin według maturzystów nie był trudny. Zawsze lubiłem matematykę, więc egzamin był dla mnie prosty. Zamierzam iść na Politechnikę, więc przedmioty ścisłe mam w małym palcu.pochwalił się Adrian.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook