Olimpiady przedmiotowe

Olimpiady przedmiotowe

Olimpiady przedmiotowe ? łatwiejsza droga do sukcesu? Olimpiady przedmiotowe są propozycją dla osób, które mają sprecyzowane zainteresowania i wolny czas spędzają na pogłębianiu swojej wiedzy. Za ciężką pracę najbardziej wytrwałych olimpijczyków czeka nagroda: zwolnienie z części egzaminów maturalnych.

Każda olimpiada przedmiotowa składa się z trzech etapów: pierwszy to eliminacje szkolne ? odbywają się one w Waszej szkole, najczęściej w okresie od października do grudnia. Zdarza się, zwłaszcza w przypadku nauk przyrodniczych i przedmiotów ścisłych, że I etap nie polega na napisaniu testu/wypracowania, ale na rozwiązaniu zadań w domu lub na przeprowadzeniu badań czy wykonaniu doświadczeń ? wyniki badań lub rozwiązania zadań należy wówczas przesłać odpowiedniej Komisji Okręgowej. Drugi etap, nazywany okręgowym, odbywa się już poza szkołą ? na ogół jest przeprowadzany w okresie od stycznia do marca. Trzeci, ostatni etap olimpiady to etap centralny ? odbywa się najczęściej w kwietniu i biorą w nim udział uczniowie z całej Polski. Zakwalifikowanie się do etapu centralnego jest wysoko punktowane i oznacza zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Warto pamiętać, że nie wszystkie olimpiady dla licealistów zwalniają z nowej matury ? poniżej zamieszczamy informację o tych konkursach, w których uczestnictwo może oszczędzić Wam stresu maturalnego i ułatwi drogę na studia.

Olimpiada Geograficzna (fot.olimpiadageograficzna.edu.pl)Olimpiada Geograficzna (fot.olimpiadageograficzna.edu.pl)

Olimpiada Geograficzna (zwalnia z matury z geografii)

Olimpiada Geograficzna jest organizowana od 1975 roku. Głównymi celami olimpiady są wzbudzanie zainteresowania geografią i naukami geograficznymi wśród młodzieży szkolnej oraz pogłębianie wiedzy geograficznej uczniów i związanych z nią umiejętności…
czytaj dalej »

Olimpiady zwalniające z matury (fot. morguefile.com)Olimpiady zwalniające z matury (fot. morguefile.com)

Olimpiady zwalniające z matury w roku 2016

29 kwietnia 2014 roku Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie, którym udało się zdobyć tytuł laureata lub…
czytaj dalej »

Wykaz olimpiad zwalniających z matury 2014 (Fot.freedigitalphotos.net)

Wykaz Olimpiad, które zwalniają z matury

Bardzo zdolni maturzyści, którzy zdobędą tytuł laureata lub finalisty olimpiady, machinalnie uzyskują maksymalna liczbę punktów z danego przedmiotu, na egzaminie maturalnym, którego oczywiście nie muszą zdawać. Wykaz Olimpiad, które zwalniają…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Rosyjskiego (zwalnia z matury z j.rosyjskiego)

Etap szkolny ? jest przeprowadzany do połowy grudnia. Polega na rozmowie z zakresu przeczytanych w oryginale lektur dotyczących tradycji i teraźniejszości Rosji, jej kultury materialnej i duchowej. Etap okręgowy ? jest…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Niemieckiego (zwalnia z matury z j.niemieckiego)

Etap szkolny - odbywa się w listopadzie, polega na napisaniu testu trwającego 90 min. (na poziomie szkoły średniej). Etap okręgowy ? odbywa się w lutym, składa się z 90-minutowego testu, ci,…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Łacińskiego (zwalnia z matury z j.łacińskiego)

Zawody szkolne ? przeprowadzane do polowy grudnia, obejmują przekład tekstu łacińskiego (w czasie 90 minut), wolno przy tym korzystać ze Słownika łacińsko-polskiego K. Kumanieckiego i podręcznika gramatyki. Zawody okręgowe ? przeprowadzane…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Francuskiego (zwalnia z matury z j.francuskiego)

Etap szkolny ? odbywa się w listopadzie, polega na napisaniu testu, który sprawdza Komitet Okręgowy. Etap okręgowy ? odbywa się w styczniu i lutym, składa się z testu pisemnego (o stopniu…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Białoruskiego (zwalnia z matury z j.białoruskiego)

Etap szkolny ? jest przeprowadzany w grudniu, obejmuje sprawdzian pisemny i rozmowę na temat przeczytanych lektur o tematyce związanej z Białorusią. Etap okręgowy ? przeprowadzany w styczniu, obejmuje część pisemną (test,…
czytaj dalej »

Olimpiada Artystyczna LogoOlimpiada Artystyczna Logo

Olimpiada Artystyczna (zwalnia z przedmiotu: historia sztuki lub historia muzyki)

Olimpiadę artystyczną przeprowadza się ją w dwóch odrębnych sekcjach: historii sztuki ? tu wymaga się wiedzy z zakresu historii sztuki (od starożytności do współczesności) oraz umiejętności określenia stylu, epoki, kierunku, techniki,…
czytaj dalej »

facebook