Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Łacińskiego (zwalnia z matury z j.łacińskiego)

Zawody szkolne – przeprowadzane do polowy grudnia, obejmują przekład tekstu łacińskiego (w czasie 90 minut), wolno przy tym korzystać ze Słownika łacińsko-polskiego K. Kumanieckiego i podręcznika gramatyki.
Zawody okręgowe – przeprowadzane są w lutym. Część pisemna obejmuje przekład tekstu łacińskiego oraz test gramatyczny (można korzystać ze Słownika łacińsko-polskiego K. Komanieckiego), trwa łącznie 240 minut. W części ustnej zawodnik wykazuje się wiedzą o świecie antycznym na podstawie lektur obowiązkowych i dodatkowych (co najmniej dwóch pozycji).
Zawody centralne – odbywają się w kwietniu w Warszawie, trwają 3 dni. Obejmują część pisemną (tłumaczenie na polski najczęściej tekstu Cycerona, uczestnicy mają na to180 minut) i ustną (rozmowa na temat kultury antycznej na podstawie lektur obowiązkowych i minimum pięciu pozycji z lektur dodatkowych).
Dziewięciu laureatów Olimpiady może uczestniczyć w międzynarodowym konkursie łaciny cycerońskiej „Certamen Ciceronianum Arpinas”, odbywającym się co roku we włoskim Arpino (rodzinnym mieście Marka Cycerona).

 

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Filologiczne c/o Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW (OBTA UW)

Nowy Świat 69
00-047 Warszawa

tel.: (0-22) 828-02-84

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook