Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Rosyjskiego (zwalnia z matury z j.rosyjskiego)

Etap szkolny – jest przeprowadzany do połowy grudnia. Polega na rozmowie z zakresu przeczytanych w oryginale lektur dotyczących tradycji i teraźniejszości Rosji, jej kultury materialnej i duchowej.
Etap okręgowy – jest przeprowadzany w styczniu. Obejmuje test pisemny (120 minut), sprawdzający kompetencje komunikacyjne zawodników oraz rozmowę na wylosowany temat (np. dotyczący życia codziennego czy poglądów ucznia).
Etap centralny – jest przeprowadzany w kwietniu. Przystępuje do niego 100 uczestników najlepiej ocenionych w etapie okręgowym, składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to wypracowanie (na jeden z trzech wybranych tematów). Część ustna to wypowiedź na przygotowany temat (jeden z trzech wybranych przez uczestnika).

Adres:

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa
tel.: (0-22) 620-03-01 w. 319
tel./fax: (0-22) 826-96-01

http://www.ir.uw.edu.pl/ojr

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook