Olimpiada Geograficzna (fot.olimpiadageograficzna.edu.pl)Olimpiada Geograficzna (fot.olimpiadageograficzna.edu.pl)

Olimpiada Geograficzna (zwalnia z matury z geografii)

Olimpiada Geograficzna jest organizowana od 1975 roku. Głównymi celami olimpiady są wzbudzanie zainteresowania geografią i naukami geograficznymi wśród młodzieży szkolnej oraz pogłębianie wiedzy geograficznej uczniów i związanych z nią umiejętności praktycznych.

Zgłoszenie

Aby dokonać zgłoszenia uczeń musi powiadomić nauczyciela geografii bądź dyrektora o chęci uczestnictwa w Olimpiadzie. W przypadku, gdy szkoła nie organizuje zawodów I stopnia należy udać się do Komitetu Okręgowego, który wskaże placówkę, gdzie odbędzie się pierwsza część Olimpiady.

Zawody I stopnia – etap szkolny

Pierwsza część Olimpiady Geograficznej odbywa się na koniec roku (np. w 2015 roku termin jest do 15.11) i polega na napisaniu pracy na jeden z podanych przez organizatorów tematów:

  1. Charakterystyka małego zagłębienia bezodpływowego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha);
  2. Rzeka w krajobrazie ? znaczenie i wpływ rzeki na kształtowanie się przestrzeni osadniczej;
  3. Charakterystyka zmian w strefie podmiejskiej na przykładzie wybranej wsi;
  4. Krajobraz kulturowy w miejscowości zamieszkania ? projekt jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej).

Zawody II stopnia – etap okręgowy

Część pisemna, która składa się z trzech podejść, organizowane na przełomie stycznia i lutego (np. w 2016 roku 6.02). Czas przeznaczony na jedną grupę pytań wynosi 45-60 minut. Następnego dnia odbędzie się część ustna. Na obie części wymagany jest poziom wiedzy potrzebny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu oraz zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi.

Zadania z poprzednich edycji.

Zawody III stopnia – etap centralny

Ostatnia część odbywa się w kwietniu (np. w 2016 roku 21-24.04). Etap ten składa się z części pisemnej, zajęć terenowych oraz z quizu multimedialnego i wypowiedzi ustnej. Zakres wiedzy obowiązujący dla zawodów III stopnia to wiedza wymagana do uzyskania najwyższej oceny na egzaminie maturalnym oraz znajomość aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych i zjawisk przyrodniczych.

Zadania z poprzednich edycji.

Udział w finale Olimpiady zapewnia 100% z matury z geografii na poziomie rozszerzonym.

 

K. Macha, źródło: olimpiadageograficzna.edu.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook