Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – język francuski rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Ci z maturzystów, którzy zdecydowali się na egzamin rozszerzony z języka francuskiego, mieli do rozwiązania dwa arkusze ? na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ten drugi składał się z sześciu zadań, na wykonanie których uczniowie mieli 70 minut. Do uzyskania było maksymalnie 27 punktów.

Egzamin pod względem podzielenia typów zadań był podobny do tego na poziomie podstawowym, lecz składał się z dwóch, a nie trzech części. Pierwszą z nich było rozumienie słuchanego tekstu ? podobnie jak w arkuszu podstawowym, i tutaj zadania polegały na stwierdzeniu prawdziwości lub nieprawdziwości danego zdania względem usłyszanego tekstu (4.), na przyporządkowywaniu nagłówków (5.) oraz zakreślaniu właściwej odpowiedzi spośród wariantów A, B, C i D. Za rozwiązanie tych trzech zadań maturzysta mógł otrzymać 15 punktów, po 5 za każde z nich.

Druga część zawierała w sobie nie tylko rozumienie tekstu pisanego, ale także rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. Jest to element uznawany przez wielu maturzystów za najtrudniejszy, często powstrzymujący ich od wybierania poziomu rozszerzonego.

W zadaniu 7., wartym 5 punktów, na podstawie tekstu należało wybrać właściwe odpowiedzi do 5 podpunktów, a w zadaniu 8. należało dopasować brakujące zdania do luk, by dany tekst był logiczny i spójny, i za to można było otrzymać 4 punkty.

Ostatnie zadanie przypominało zadanie wcześniejsze, lecz zamiast zdań maturzyści mieli do wyboru cztery różne wyrazy. Należało wybrać odpowiednie ze słów, by po wpisaniu w lukę dało sens poszczególnym zdaniom.

Najwięcej błędów pojawiło się przy przykładzie 5. zadania 9., nie sprawiły natomiast problemów problemów zadania 6.2 i 4.3; zdecydowana większość maturzystów wykonała je poprawnie.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook