Biologia 2009 podstawowa (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2009 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Poziom podstawowy matury z biologii zawierał 28 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusz maturalny z biologii na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów trudny. Zdający musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych.

Najłatwiejszym zadaniem (95% poprawnych odpowiedzi) było zadanie 5., polegające na wyborze wykresu na podstawie wcześniej przetworzonych informacji.  Zadanie 8, także okazało się proste (poprawnej odpowiedzi udzieliło 80% zdających). Polegało na narysowaniu tabeli porównującej cechy budowy dwóch typów tkanki mięśniowej na podstawie ich opisu i schematu.

Najtrudniejszym zadaniem zamkniętym było zadanie 19a, polegające na przyporządkowaniu funkcji do podanych elementów budowy ucha (z zadaniem tym poradziło sobie mniej niż 1/3 maturzystów). Zadanie 16 to kolejne, z którym nie poradzili sobie zdający. Należało na podstawie umieszczonego schematu opisać dwie drogi zarażenia się człowieka gruźlicą.

Kolejne trudności maturzyści mieli z zadaniami dotyczącymi związków przyczynowo-skutkowych i argumentacji (uzasadnienia).  Najtrudniejszym zadaniem tego typu było wyjaśnienie, na podstawie analizy tekstu i schematu, zależności przyczynowo-skutkowej między stosowaniem anabolików a zahamowaniem spermatogenezy u młodych mężczyzn- zadanie nr 21. Poprawne rozwiązanie wymagało od zdających umiejętności rozpoznania przyczyny i skutku tego procesu oraz uwzględnienia w nim roli podwzgórza i przysadki mózgowej. Kolejne tego typu zadanie-6., polegało na  wyjaśnieniu, zależności przyczynowo-skutkowej między rodzajem spożywanego tłuszczu a powstawaniem miażdżycy z uwzględnieniem odpowiednich lipoprotein i ich roli w organizmie.

Egzamin według maturzystów był umiarkowanie trudny. Dla mnie był trudny, ale może dlatego, że nie bardzo przygotowałam się do egzaminu- powiedziała Anna. Uważam, że egzamin był przystępny, mam nadzieję, że uda mi się dostać na wymarzone studia- dodała koleżanka Ani.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook