matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – fizyka rozszerzona – arkusze maturalne

Matura z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym odbyła się 11 maja 2012 roku. Składała się z 6 zadań, na które zostało przeznaczone 150 min. Można było uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Fizyka mogła być zdawana, jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz jako przedmiot dodatkowy, ale tylko na poziome rozszerzonym.

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 6 zadań złożonych z części sprawdzających różne umiejętności. Zadania te obejmowały szerszy zakres zagadnień niż na poziomie podstawowym oraz wymagały pogłębionych umiejętności, zgodnie ze standardami wymagań dla poziomu rozszerzonego. Wyższe były zwłaszcza wymagania dotyczące wyjaśniania zjawisk fizycznych, budowania opisujących je modeli fizycznych i matematycznych oraz formułowania i uzasadniania wniosków.

Arkusz sprawdzał przede wszystkim, czy zdający potrafi:

  • Zastosować zasady zachowania momentu pędu, obliczenie momentu pędu bryły sztywnej – zadanie 1.
  • Zbudować model fizyczny i matematyczny do opisu zjawiska – zadanie 1.2.
  • Obliczyć wielkość fizyczną z wykorzystaniem znanych zależności – zadanie 1.2.
  • Narysować wykres – zadanie 1.4 – należało naszkicować wykres zależności wydzielonego ciepła Q od wysokości spadku h. Doświadczenie opisane w informacji wstępnej wykonano kilkakrotnie, zmieniając wysokość spadku ciężarka.
  • Zastosować pojęcie mocy – zadanie 2.2.
  • Opisać zależność natężenia prądu od częstotliwości w obwodzie zawierającym pojemność – zadanie 3.
  • Zbudować prosty model fizyczny i matematyczny do opisu zjawiska oraz  sformułować i uzasadnić wniosek ? zadanie 4.1. Zdający musiał wykazać, wykonując obliczenia, że efektem nałożenia na siebie fal dźwiękowych w B jest ich wzmocnienie. Do zadania dołączony był rysunek oraz informacja.
  • Uzupełnić brakujące elementy rysunku – zadanie 6.2. Maturzysta musiał na rysunku, dołączonym do zadania, narysować wektory sił elektrostatycznych działających na elektron A i jon B.

Arkusz maturalny online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook