matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – fizyka rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Poziom rozszerzony matury z fizyki i astronomii zawierał 6 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 150 minut.

Arkusze dla poziomu rozszerzonego z fizyki i astronomii okazały się trudne dla zdających.

Na poziomie rozszerzonym trudne okazały się zadania 1.2, 2.5, 3.1, 3.3, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3 i 6.5- łącznie można było z nich uzyskać 14 punktów.

 • W zadaniu 1.2 należało obliczyć czas rozpędzania lub hamowania ciała w ruchu obrotowym, korzystając z odpowiedniej postaci II zasady dynamiki.
 • W zadanie 2.5 zdający musiał zaznaczyć kierunek pola magnetycznego oraz obliczyć siłę działającą na przewodnik z prądem.
 • Zadanie 3.1 dotyczyło jakościowego opisu zależności natężenia prądu płynącego przez kondensator od częstotliwości. Maturzysta musiał odpowiednio uzasadnić swoją odpowiedź.
 • Zadanie 3.3 wymagało oceny wpływu niepewności pojemności kondensatora na niepewność natężenia prądu w obwodzie. Było to zadanie niespodziewane, gdyż wystąpiło po raz pierwszy na egzaminie maturalnym.
 • Zadanie 4.5 dotyczyło jakościowego opisu zależności obrazu interferencyjnego od wzajemnej odległości źródeł fali. Należało wybrać poprawne zakończenie zdań podkreślając właściwe wyrażenia, znajdujące się pod zadaniem.
 • W zadaniu 6.1 uczeń musiał wyjaśnić co to jest ?jonizacja?. Zagadnienie to występuje w nauczaniu fizyki już od gimnazjum, dlatego zaskakujące jest, że uczniowie nie poradzili sobie z tym zadaniem.
 • W zadaniu 6.2 należało zilustrować siły działające w polu elektrycznym na cząstki o ładunku dodatnim i ujemnym.
 • Zadanie 6.3, było powiązane z poprzednim wymagało porównania przyspieszenia elektronu z przyspieszeniem jonu.
 • W zadaniu 6.5 zdający musiał sprawdzić, czy dana w tabeli zależność jest odwrotnie proporcjonalna.

Najłatwiejszymi zadaniami na poziomie rozszerzonym były 5.1 i 5.2.

 • W zadaniu 5.1 należało obliczyć temperaturę powietrza, wykorzystując dołączony do zadania rysunek.
 • Zadanie 5.2 polegało na obliczeniu ciśnienia. Było powiązane z zadaniem 5.1, gdyż trzeba było wykorzystać ten sam rysunek.

Maturzyści wypowiadali się różnie o maturze z fizyki. Jedni uważali, że egzamin był prosty, drudzy odwrotnie. Bardzo lubię fizykę, więc dla mnie to było proste..powiedział Maciej. Czarna magia, mam nadzieję jednak, że zdam egzamin– dodał Jan.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook