matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – matematyka rozszerzona – wyniki matury

Średni wynik matury z matematyki na poziomie rozszerzonym wyniósł  54%. Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2008 roku przystąpiło ponad 446 tys.

Matematyka w 2008 roku była jeszcze przedmiotem nieobowiązkowym na egzaminie maturalnym. Należało wybrać odpowiedni dla siebie poziom: podstawowy lub rozszerzony, z czego ten drugi daje więcej możliwości w przyszłości. Jeżeli maturzysta nie zdobył 30 % wszystkich punktów, wówczas przedmiot był niezliczony.

Licea ogólnokształcące uzyskały najwyższy średni wynik, ze wszystkich szkół i wynosił on: 56%.

Średni wynik w innych typach szkół:

  • Licea profilowane- 17%.
  • Technika- 27%.
  • Licea uzupełniające- 23%.
  • Technika uzupełniające- 0,4%.

Procent uczniów, którzy zdali maturę z matematyki:

  • Licea ogólnokształcące- 93%.
  • Licea profilowane- 52%.
  • Technika- 71%.
  • Liceum uzupełniające- 57%.

Ogółem 86% maturzystów uzyskało pozytywny wynik z maturalnego.

Z poziomem rozszerzonym maturzyści poradzili sobie lepiej niż z poziomem podstawowym z tego przedmiotu.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook