Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – biologia podstawowa – wyniki matury

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym składał się z30 zadań umieszczonych na 14 stronach, w tym z 21 zadań otwartych i 9 zamkniętych. Zdający na ich rozwiązanie mieli 120 minut.

Maturzyści, którym udało się zaliczyć egzamin tj. zdobyli więcej niż 30% to aż 83% ogółu zdających.

Średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • licea ogólnokształcące – 89%
  • licea profilowane – 73%
  • technika – 78%
  • licea uzupełniające – 61%
  • technika uzupełniające – 52%

Średni osiągnięty wynik przez ogół zdających wyniósł 41%.
Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook