Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – biologia rozszerzona – wyniki matury

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym składał się z 35 zadań rozpisanych na 16 stronach, w tym z 30 zadań otwartych i 5 zamkniętych. Zdający na ich rozwiązanie mieli 150 minut.

Maturzyści, którym udało się zaliczyć egzamin tj. zdobyli więcej niż 30% to aż 92% ogółu zdających.

Średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • licea ogólnokształcące – 93%
  • licea profilowane – 58%
  • technika – 73%
  • licea uzupełniające – 20%
  • technika uzupełniające – 25%

Średni osiągnięty wynik przez ogół zdających wyniósł 51%.

Jak wynika z raportu CKE zdawalność na poziomie rozszerzonym była wyższa niż na poziomie podstawowym, co świadczy o dobrej samoocenie zdających.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook