Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 ? biologia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz I, zawierający zadania egzaminacyjne z biologii na poziomie podstawowym, składał się z 27 zadań. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań zawartych w Arkuszu I. Warunkiem zdania egzaminu było otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin obejmował zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. Zawierał zadania o charakterze otwartym (23 zadania wymagające krótkiej) oraz zamkniętym (4 zadania). 50 punktów, czyli maksymalną liczbę możliwą do zdobycia przez maturzystę, podzielono na zadania za 1 punkt (5 zadań), za 2 punkty (21 zadań) i za 3 punty (1 zadanie). Aby zdać egzamin, zdający musiał uzyskać minimum 15 punktów.

Zakres treści zadań:

 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie ? 16 zadań.
 2. Odżywianie się człowieka ? 4 zadania.
 3. Elementy genetyki ? 4 zadania.
 4. Elementy ekologii i ochrony środowiska ? 3 zadania.

Arkusz I był umiarkowanie trudny dla zdających. Zadania umiarkowanie trudne stanowiły 44,5% wszystkich zadań. Bardzo łatwe dla rozwiązujących Arkusz I okazały się dwa zadania:

 • zadanie 3.?Podaj dwa przykłady, elementów układu szkieletowego i nazwij narządy przez nie
 • chronione.?;
 • zadanie 16.?Zaproponuj dwa przykłady działań człowieka, które umożliwią mu zachowanie dużej sprawności umysłu.?

Zadania bardzo łatwe i łatwe stanowiły 40,7% wszystkich zadań. Zadania trudne to zadania o numerach 2, 6, 9, 13 i stanowią one 14,8% wszystkich zadań.

 • zadanie 2. ?Określ cechę budowy tkanki kostnej, która pozwala zaliczyć tę tkankę do grupy
 • tkanek łącznych.?;
 • zadanie 6.?Przedstaw schematyczny zapis kolejnych etapów trawienia skrobi przez człowieka bez ich lokalizacji w organizmie. Uwzględnij następujące substancje: glukoza, skrobia, maltoza, dekstryny, maltaza jelitowa, amylaza ślinowa, amylaza trzustkowa.?
 • zadanie 9. ?W skład niektórych, dostępnych na rynku, preparatów odchudzających wchodzi błonnik. Zalecane stosowanie polega, np. na połykaniu około 15 ? 20 minut przed posiłkiem pigułek zawierających błonnik, które należy popić wodą. Wyjaśnij rolę tak stosowanego błonnika w procesie odchudzania.?
 • zadanie 13. ?Gdy zranimy ciało i nie oczyścimy rany, do organizmu mogą wniknąć bakterie tężca. Toksyny produkowane przez te bakterie mogą spowodować bardzo groźne dla organizmu skutki. Żeby temu przeciwdziałać, podaje się zranionemu surowicę przeciwtężcową. Odporność organizmu uzyskana przy zastosowaniu surowicy przeciwtężcowej jest: (wybór odpowiedzi A, B, C lub D)?

Arkusz I nie zawierał zadań z przedziału bardzo trudne. Zdający, którzy poprawnie rozwiązali zadania bardzo łatwe i łatwe mogli otrzymać 20 punktów, przy czym do zaliczenia egzaminu maturalnego z biologii wystarczało uzyskanie 15 punktów.

Jedna z maturzystek wypowiedziała się na temat swoich wrażeń z egzaminu:

?Minęło już sporo czasu, odkąd pisałam maturę… 2005 był przecież 9 lat temu, prawda? Ale ja byłam zadowolona. Powtarzałam, powtarzałam cały rok wszystkie wiadomości i na maturze, pamiętam, nic mnie nie zaskoczyło. Byłam zadowolona, a później dostałam się na weterynarię w pierwszym rzucie.?

 

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook