Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 ? biologia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z biologii na poziomie podstawowym w 2007 roku zawierał 13 stron, na których rozmieszczono 28 zadań. Za wykonanie wszystkich maturzysta mógł otrzymać 50 punktów, a czas przeznaczony na wykonanie tych zadań wynosił 120 minut.

Występowały zadania, za które można było uzyskać od 1 do 3 punktów. W arkuszu dla poziomu podstawowego było 11 zadań, za które zdający mógł otrzymać po 1 punkcie, 12 wartych 2 punkty i 5 zadań za 3 punkty. W większości zadań wielopunktowych na odpowiedzi przeznaczono w arkuszu wolne miejsca wypunktowane zgodnie z kolejnością czynności, które miał wykonać zdający, dzięki czemu zadania były trudne do przeoczenia.

Maturzyści nie mieli problemów z zadaniami, które wymagały odczytania prostych informacji lub sprawdzenia znanych wiadomości. Interpretacja informacji, formułowanie hipotez zostały opanowane stosunkowo dobrze ? kłopoty pojawiły się w formułowaniu problemu badawczego.

Zadania, które były dla zdających łatwe sprawdzały umiejętności z trzech obszarów standardów i dotyczyły treści: organizm człowieka jako zintegrowana całość oraz odżywianie się człowieka. Wielu maturzystów rozwiązało zadanie 1. (?Wpisz do schematu odpowiednie nazwy trzech różnych układów pełniących istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu organizmu człowieka.?) oraz 15. (?Wpisz dla każdej z poniższych wydzielin jej charakterystyczny odczyn? w a.), ?Wyjaśnij znaczenie, jakie dla funkcjonowania układu pokarmowego ma występowanie różnych odczynów soku trzustkowego i żołądkowego? w b.)

Dla wszystkich zdających na poziomie podstawowym najtrudniejsze okazało się zadanie 23.,sprawdzające wiadomości dotyczące roli różnych rodzajów RNA w procesie biosyntezy białka. Zadania trudne to zadania: 7., 8., 9. i 13. (zakres: odżywianie się człowieka), 22., 24., 26. (zakres: genetyka), 5. i 18. (zakres: organizm człowieka) oraz 27. i 28. (zakres: ekologia) genetyka

Zadania te przede wszystkim sprawdzały wiadomości posiadane przez maturzystów i ich rozumienie, a także umiejętność tworzenia informacji i korzystania z informacji.

W sprawozdaniu maturalnym zostały wypisane szczegółowe zagadnienia, nad którymi należy pracować z uczniami w szkołach, by egzaminy maturalne nie sprawiały kłopotu w sprawach elementarnych:

?Przedstawiona analiza merytoryczna odpowiedzi zdających powinna zachęcić do kształtowania w szkole takich umiejętności jak:

  1. udzielanie odpowiedzi zgodnie z poleceniem i wyłącznie na temat,
  2. zwięzłe i logiczne formułowanie odpowiedzi,
  3. operowanie pełnymi nazwami procesów, związków chemicznych itp.,
  4. interpretacja materiałów źródłowych (tekstów, rysunków, tabel, schematów),
  5. przetwarzanie podanych danych np. na formę schematu, wykresu, tabeli itp.,
  6. czytanie ze zrozumieniem tekstów i wyciąganie wniosków na ich podstawie,
  7. podawanie odpowiednich przykładów ilustrujących omawiane procesy, zjawiska biologiczne, dotyczących omawianych organizmów,
  8. analizowanie wykresów.?

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook